ΠΡΟΤΥΠΟ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΣΤΗΝ Π.ΕΠ.ΣΥ.

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ……………………………………………………………………..                  Έτος Ιδρύσεως: ……………,   Αρ. Εγγραφής: ……./….  Τηλ. + Fax: ……………………………,       E-mail: ………………………………………… Ιστοσελίδα: ……………………

ΤΑΚΤΙΚΗ / ΕΚΤΑΚΤΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

                                     ΠΡΑΚΤΙΚΟ ME ΑΡΙΘΜΟ ….

Στο ……………..του Δήμου ……………………..του Νομού ……………….., σήμερα ….Ιανουαρίου 2015, ημέρα …………… .και ώρα ..:..’, στην αίθουσα του Συλλόγου, συνήλθαν τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του Συλλόγου, μετά από  πρόσκληση του προέδρου κ. ……………………, σε τακτική / έκτακτη συνεδρία με θέμα(τα) ημερήσιας διάταξης:

1.       Ένταξη του Συλλόγου στην Παγκρήτια  Ενωση Πολιτιστικών Συλλόγων (Π.Ε.Π.ΣΥ.) και ορισμός εκπροσώπου στην παραπάνω Ένωση.

Στη συνεδρίαση ήταν παρόντες οι:

  1. ………………………….., Πρόεδρος
  2. …………………………., Αντιπρόεδρος
  3. ………………………….., Γενικός Γραμματέας
  4. ………………………….., Ταμίας
  5. ………………………….., Μέλος

Διαπιστώθηκε απαρτία με παρόντα όλα τα μέλη του Δ.Σ.

Ο πρόεδρος εισηγήθηκε το θέμα, αναφέροντας ότι η ίδρυση της Παγκρήτιας Ένωσης Πολιτιστικών Συλλόγων προέκυψε μετά από μια διετή ανοικτή διαβούλευση των Πολιτιστικών Συλλόγων της Κρήτης, η οποία οδήγησε στην Καταστατική Γενική Συνέλευση  στις 15/06/2014 με ψήφιση του καταστατικού και εγγραφή περισσότερων των 60 ιδρυτικών μελών από όλη τη Κρήτη.

Ακολούθησε ανάλυση και συζήτηση των βασικών άρθρων του καταστατικού της Ένωσης και στη συνέχεια το Δ.Σ. αποφάσισε ομόφωνα / πλειοψηφία:

                Να ενταχθεί ο Σύλλογος ως μέλος στην  ΠΑΓΚΡΗΤΙΑ ΕΝΩΣΗ ΠΟΛΙΤΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ, αποδεχόμενος τις διατάξεις του καταστατικού της καθώς και τις ιδρυτικές αρχές και τους σκοπούς της, με όλα τα δικαιώματα και υποχρεώσεις που απορρέουν από αυτά.

 Να εκταμιευθούν 50€ από το ταμείο του Συλλόγου, από τα οποία θα διατεθούν 30€ για την Έγγραφή στην Ένωση,  και 20€ για την ετήσια συνδρομή του 2015.

Επίσης ορίζει εκπρόσωπό του Συλλόγου στη Ένωση, τον πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου κ. ..……………………….του ………………., με ΑΔΤ: ……………….. και αναπληρωτή του τον αντιπρόεδρο κ…………………………. με ΑΔΤ:…………………………………….

Μετά, αφού δεν υπήρχε άλλο θέμα για συζήτηση, λύθηκε η συνεδρίαση.

Ακριβές Αντίγραφο

……….……     …..Ιανουαρίου  2015

Ο/Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ                          –                  Ο/Η Γραμματέας

About Τίτος Κοκολάκης

Πρόεδρος Π.Σ. ΙΝΑΤΟΣ – Ίνι Μονοφατσίου

Category(s): Ανακοινώσεις, Επικοινωνία, Νέα, Οργανωτικά θέματα

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνσή σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *


Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.