Σχέδιο Καταστατικού Π.Ε.ΠΣΥ. Παρατηρήσεις έως 22 Απριλίου στο pepsy.gr

Σχέδιο καταστατικού της Παγκρήτιας Ένωσης Πολιτιστικών Συλλόγων, όπως έχει διαμορφωθεί μέχρι σήμερα.

Η τελική δομή του καταστατικού θα προκύψει μετά την ενσωμάτωση των παρατηρήσεων και την διόρθωση – επιμέλεια του κειμένου από έγκριτο φιλόλογο.

 

ΣΧΕΔΙΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ

ΤΗΣ ΠΑΓΚΡΗΤΙΑΣ ΕΝΩΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄ ΣΥΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑΣ ΤΗΣ ΕΝΩΣΕΩΣ

ΑΡΘΡΟ 1 ΕΠΩΝΥΜΙΑ-ΕΔΡΑ

Από τους Πολιτιστικούς Συλλόγους – Σωματεία, που εκπροσωπούνται από τους υπογράφοντες το παρόν καταστατικό αντιπροσώπους τους, ιδρύεται Ένωση με την επωνυμία “ΠΑΓΚΡΗΤΙΑ ΕΝΩΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ” με έδρα το Ηράκλειο Κρήτης όπου και τα γραφεία της επί της οδού…………………….

Η Ένωση έχει σφραγίδα στρογγυλή που φέρει στην περιφέρεια τις λέξεις “ΠΑΓΚΡΗΤΙΑ ΕΝΩΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ” και στο κέντρο παράσταση με γραφική παράσταση του μινωικού λαβυρίνθου που υποδηλώνει ταυτόχρονα τα αρχικά Π.Ε.Π.ΣΥ.

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄ ΣΚΟΠΟΙ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

ΑΡΘΡΟ 2

Σκοποί της Ένωσης είναι:

-Η ανάπτυξη του πολιτιστικού και μορφωτικού επιπέδου, η βελτίωση των κοινωνικών σχέσεων και των όρων ζωής των Κρητών ή των απανταχού Κρητών.

-Η προστασία, ανάδειξη, προβολή και διάδοση πολιτιστικών και ιστορικών αξιών της Κρήτης.

-Η ενίσχυση και υποστήριξη με κάθε πρόσφορο μέσο των δραστηριοτήτων και του έργου των τοπικών πρωτοβάθμιων Πολιτιστικών Συλλόγων και των Δικτύων.

-Η ενδυνάμωση της συνεργατικότητας, της αλληλεγγύης και αλληλοϋποστήριξης μεταξύ των Πολιτιστικών Συλλόγων μέσα από κοινές περιφερειακές και παγκρήτιες ερευνητικές, επιστημονικές, πολιτισμικές εκδηλώσεις.

-Η αλληλοενημέρωση, ο συντονισμός και η εμβάθυνση του εθελοντισμού, βασικού χαρακτηριστικού των Πολιτιστικών Συλλόγων και των Δικτύων Πολιτιστικών Συλλόγων.

-Η διεκδίκηση περισσοτέρων πόρων για τον Πολιτισμό, κεντρικά και περιφερειακά για την ανάπτυξη των πολιτιστικών δραστηριοτήτων στην Περιφέρεια.

-Η διεκδίκηση κονδυλίων της κυβέρνησης από την Περιφέρεια και τους Δήμους της Κρήτης για την δημιουργία και τον εξοπλισμό σύγχρονων χώρων πολιτισμού σε όλες τις έδρες των Πολιτιστικών Συλλόγων της Περιφέρειας.

-Η διεξαγωγή επιστημονικών ερευνών και η εκπόνηση μελετών για την ανάδειξη, προβολή και υλοποίηση προγραμμάτων για πολιτιστικά και ιστορικά θέματα τοπικής και εθνικής σημασίας.

-Η σύσφιξη και ενδυνάμωση των σχέσεων, η αλληλοσυνεννόηση, η συνεργασία και η κοινή δράση με τις πολιτιστικές οργανώσεις των αποδήμων Κρητών όπου γης.

-Η καλλιέργεια και προώθηση της φιλοσοφίας ενός ανεξάρτητου από δεσμεύσεις και προσκολλήσεις πολιτιστικού κινήματος που θα στηρίζεται τόσο στις πολιτισμικές αξίες και τις ανάγκες των τοπικών κοινωνιών που εκφράζουν οι Πολιτιστικοί Σύλλογοι, όσο και στην καλλιέργεια, προβολή και ανάδειξη των διαχρονικών αξιών της Τέχνης και του Πολιτισμού.

-Η έρευνα, προβολή και διάδοση της παραγωγικής εμπειρίας της παράδοσης σε όλους τους τομείς της πρωτογενούς παραγωγής.

 

Η ανάπτυξη πνεύματος κοινωνικής αλληλεγγύης, συνεργασίας, ομοψυχίας και σύσφιξης των σχέσεων μεταξύ των συλλόγων και των κατοίκων της όλης της Κρήτης, απαλλαγμένης απο κάθε είδους κομματισμο, φανατισμο, διχόνοια, ρατσισμο, σωβινισμο, ιδιοτέλεια και άλλες ενεργειες και συμπεριφορες και δράσεις.

 

Η ανάπτυξη και η διάδοση με κάθε πρόσφορο μέσο, των ιδεών της Ελευθερίας, της Δημοκρατίας, της Εθνικής Ανεξαρτησίας, της αλληλεγγύης, της συλλογικότητας, του εθελοντισμού, της ευγενούς άμιλλας, του αλληλοσεβασμού, του αντιρατσισμού, της ξενοφοβίας και της προκατάληψης, με στόχο τη δημιουργία ελεύθερης και δημοκρατικής κοινωνίας και κυρίως ενός Πολιτισμού της Ειρήνης, βασικού αγαθού του Ανθρώπου.

 

Η συστηματική καταγραφή της πολιτιστικής κληρονομιάς του Τόπου μας, με τη διάσωση, διατήρηση και προβολή των ιστορικών στοιχείων, των ιδιωματισμών της γλώσσας, των εθίμων και παραδόσεων των κατοίκων, της αρχιτεκτονικής παράδοσης και συνολικά όλων των στοιχείων πολιτιστικής μνήμης

Η ανάπτυξη, αξιοποίηση και ανάδειξη των πνευματικών, καλλιτεχνικών κ.λ.π. δυνάμεων της Κρήτης

Η φροντίδα για την καλλιέργεια, την ανάπτυξη και την προβολή σύγχρονων μορφών λαϊκής καλλιτεχνικής έκφρασης.

Η επιβράβευση πολιτιστικών συλλόγων της Ένωσης για την  προσφορά τους στην πολιτιστική – πνευματική – κοινωνική – περιβαλλοντική  και εκπαιδευτική αναβάθμιση των της Κρήτης και της Χώρας μας γενικότερα.

 

 

Η διεκδίκηση και υποστήριξη με κάθε νόμιμο μέσο και τρόπο, των νόμιμων συμφερόντων της Ένωσης και των μελών της, που δεν αναφέρονται παραπάνω.

ΑΡΘΡΟ 3 ΜΕΣΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΤΕΥΞΗ ΤΩΝ ΣΚΟΠΩΝ

Οι σκοποί της Ένωσης θα επιτευχθούν με κάθε νόμιμο μέσο και ιδιαίτερα με τα παρακάτω:

-Με την αξιοποίηση πόρων από διάφορες πηγές, διεθνείς, ευρωπαϊκές, εθνικές, δωρεές, χορηγίες κλπ.

-Με την οργάνωση συνεδρίων, ημερίδων, συμποσίων, σεμιναρίων, διαλέξεων και άλλων συναντήσεων για την μελέτη και επεξεργασία πολιτιστικών προβλημάτων.

-Με την οργάνωση εκπαιδευτικών πολιτιστικών προγραμμάτων Παγκρήτιας εμβέλειας για θέματα όπως εθελοντισμός, περιβάλλον, νέοι και πολιτισμός κ.α.

-Με την οργάνωση πολιτιστικών εκδηλώσεων Παγκρήτιου χαρακτήρα.

-Με την αξιοποίηση των ψηφιακών δυνατοτήτων της σύγχρονης διαδικτυακής πληροφόρησης και επικοινωνίας.

-Με την αξιοποίηση όλων των μορφών των οπτικοακουστικών τεχνών για την παραγωγή και διάδοση πρωτότυπων καλλιτεχνικών έργων που θα προωθούν τους σκοπούς της Ένωσης.

-Με την έκδοση εντύπων, βιβλίων, λευκωμάτων, χαρτών, φυλλαδίων κλπ.

 

Με την συνεργασία και κοινή δράση με επιστημονικούς, σπουδαστικούς, καλλιτεχνικούς συλλόγους, με εκπροσώπους των ΑΕΙ της χώρας, με την τοπική αυτοδιοίκηση, καθώς και με κάθε δημόσιο ή ιδιωτικό φορέα που μεριμνά άμεσα ή έμμεσα για τον πολιτισμό και το περιβάλλον.

 

Με την δημιουργία, μετά από σχετική μελέτη, θεματικών μουσείων (ή βάσεων δεδομένων), όπου θα συγκεντρώνεται, καταγράφεται, συντηρείται και προβάλλεται αξιόλογο υλικό το οποίο θα είναι προσβάσιμο στους συλλόγους και θα μπορεί να λειτουργεί ως μοχλός ανάπτυξης των γραμμάτων, των τεχνών και κάθε πολιτιστικής και περιβαλλοντολογικής συνείδησης και εκπαίδευσης των κατοίκων της Κρήτης  και ιδιαίτερα της νέας γενιάς.

 

Με την οργάνωση, συντονισμό, στήριξη, προβολή και πραγματοποίηση φεστιβάλ θεματικού περιεχομένου και την καθιέρωση απονομής ετήσιων βραβείων (από εξειδικευμένη επιτροπή).

Με την προώθηση, συνεργασία, πολιτιστικών ανταλλαγών και την συνύπαρξη σε εθνικά, ευρωπαϊκά και διεθνή πολιτιστικά δίκτυα με ομοειδής Ενώσεις.

Με την συνεργασία, επικοινωνία, αλληλοενημέρωση, και αδελφοποίηση Ενώσεων του εσωτερικού και εξωτερικού, που έχουν τους ίδιους στόχους και σκοπούς .

Με την πραγματοποίηση δημοψηφισμάτων, στα οποία θα συμμετέχουν όλοι οι κάτοικοι της Κρήτης, είτε είναι μέλη των συλλόγων της Ένωσης είτε όχι, σε πολύ σοβαρά, κρίσιμα και καθοριστικά θέματα που αφορούν τα πολιτιστικά, πνευματικά και περιβαλλοντικά θέματα της Κρήτης.

 

Με την εκπόνηση εμπεριστατωμένων επιστημονικών ή άλλων ερευνών και μελετών σε συνεργασία με αρμόδιους φορείς, Πνευματικά Ιδρύματα, Νομικά ή Φυσικά πρόσωπα, σχετικά με τον πολιτισμό, τα Γράμματα, τις Τέχνες, το Περιβάλλον κ.λ.π., με στόχο την βελτίωση της ποιότητα ζωής των κατοίκων της Κρήτης.

 

ΑΡΘΡΟ 4 ΠΟΡΟΙ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

Οι πόροι της Ένωσης προέρχονται από:

– Το δικαίωμα εγγραφής νέου μέλους  η  ετήσια συνδρομή των μελων.  Το  δικαιωμα εγγραφης   κατα την πρωτη περιοδο λειτουργιας της Ενωσης ορίζεται σε 20 ευρώ και η ετησια συνδρομη σε 30  ευρω. Τα ανωτερω ποσα  μπορει να τροποποιουνται  με αποφαση του Δ.Σ. που υποκειται στην κριση της Γ.Σ.

Η συνδρομη καταβαλλεται το πρωτο εξαμηνο κάθε ετους

Τυχον  εκτακτες οικονομικες εισφορες για την αντιμετωπιση εκτακτων αναγκων που αποφασιζονται απο την Γ.Σ της Ενωσης ή το Δ.Σ κατ εξουσιοδοτηση της

– Επιχορηγήσεις  απο Δημόσιο ΟΤΑ Οργανισμούς δημοσιου ή ιδιωτικου δικαιου    και Ευρωπαϊκης Κοινοτητας κ.ά.)

-Δωρεές, χορηγίες και   κληροδοτήματα, χωρις ορους και δεσμευσεις που είναι αντιθετοι με τους σκοπους της Ενωσης    

-Την αξιοποίηση διεθνών, ευρωπαϊκών και εθνικών προγραμμάτων.

-Έσοδα πολιτιστικών εκδηλώσεων της Ένωσης .

-Έσοδα από τον Σύλλογο Φίλων της Ένωσης.

Εισπραξεις απο διαθεση βιβλίων και εντυπων που εκδιδει η Ενωση

Τοκους Κεφαλαιων και

 

κάθε άλλο έσοδο που αποκτα νομιμως η  Ενωση

 

 

Η περιουσια της Ενωσης δεν μπορει να διατεθει για σκοπους άλλους απ αυτους που οριζονται στο παρον καταστατικο

 

ΑΡΘΡΟ 5 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ – ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ – ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

– Η οικονομική χρήση αρχίζει 1 Ιανουαρίου και λήγει 31 Δεκεμβρίου κάθε έτους.

 

– Στο τέλος κάθε οικονομικής χρήσης συντάσσονται με ευθυνη του Δ.Σ  ο διοικητικός και οικονομικός απολογισμός της προηγούμενης χρήσης καθως  και ο οικονομικός προγραμματισμός της επόμενης χρήσης.  Ο απολογισμος υποβαλλεται στη Γ. Σ. προς έγκριση, αφου προηγούμενα έχει ελεγχθεί και υπογραφεί από τα Μέλη της Εξελεγκτικής  Επιτροπής και έχει συνταχθεί πρακτικό από την Εξελεγκτική  Επιτροπή, το οποίο αναγιγνώσκεται κατά την διάρκεια της Γ.Σ. από τον Πρόεδρό της. 

  – Το Διαχειριστικό πλεόνασμα κάθε οικονομικής χρήσης, παραμένει ως αποθεματικό, μεταφέρεται στην χρήση του επόμενου έτους και διατίθεται μόνο για τους σκοπούς της Ένωσης.

– Η Ένωση δεν διανέμει κέρδη στα Μέλη του ούτε κατά τη λειτουργία του ούτε κατά τη διάλυσή του.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ-ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ

ΑΡΘΡΟ 6 ΜΕΛΗ

Μελη της Ενωσης είναι οι Συλλογοι και τα δικτυα που αποτελουν τα ιδρυτικα της μελη και οσοι προσχωρουν και εγκρινεται η εγγραφη τους στην Ενωση.  

Μέλος της Ένωσης μπορεί να γίνει κάθε Σύλλογος της Κρήτης ή Δίκτυο Πολιτιστικών Συλλόγων ή Σύλλογος Κρητών εκτός Κρήτης,  που το καταστατικό του προβλέπει κυρίως πολιτιστικές δραστηριότητες και αποδεχεται τους σκοπους και τις αρχες της οπως αναφερονται στο παρον καταστατικο.

Για την εγγραφή του ως μέλους της Ένωσης, το υποψηφιο μελος – Σύλλογος υποβάλλει στο Διοικητικό Συμβούλιό της  σχετική εγγραφη αίτηση, η οποία πρωτοκολλείται στο Βιβλίο Πρωτοκόλλου της Ένωσης. Στην αιτηση επισυναπτεται το Καταστατικό του Συλλόγου και η απόφαση του αρμοδιου οργανου του (Διοικητικού Συμβουλίου ή  Γενικής Συνέλευσης) περι ενταξης του στην Ενωση, οπου πρεπει να αναφερεται οτι ο Συλλογος αποδεχεται ανεπιφυλακτα τις διαταξεις  του καταστατικου της τις ιδρυτικες αρχες και σκοπους της, με όλα τα δικαιωματα και υποχρεωσεις που απορρεουν απ αυτά. Επισης καταβαλει το δικαίωμα εγγραφής και την συνδρομή του για το πρώτο έτος.

– το Δ.Σ της Ενωσης, στην αμέσως επόμενη από την ημερομηνία κατάθεσης της αίτησης συνεδριαση του,  εξεταζει την αιτηση και δεχεται η απορριπτει αυτην, κατόπιν αιτιολογημένης απόφασης του, η οποια  κοινοποιείται με συστημένη επιστολή στον ενδιαφερόμενο, ο οποίος εφόσον το επιθυμεί, μπορεί να προσφύγει στη Γ. Σ. της Ένωσης στην αμέσως πρώτη συνεδρίασή της, η οποία και αποφασίζει οριστικά και τελεσίδικα, μετά από μυστική ψηφοφορία. Στην περίπτωση κατά την οποία η Γ.Σ. επικυρώσει την απόρριψη της αίτησης εγγραφής, επιστρέφεται στον Συλλογο το ποσό της ετήσιας εισφοράς και το ποσό που καταβλήθηκε ως Δικαίωμα Εγγραφής.

 

ΑΡΘΡΟ 7  ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΛΩΝ

Οι Σύλλογοι – Μέλη της Ένωσης, που τηρουν τις διαταξεις του παροντος καταστατικου, αποδεχονται τις αποφασεις των οργανων της και έχουν εκπληρώσει και δεν καθυστερούν τις ταμειακές τους υποχρεώσεις, έχουν πληρη δικαιωματα.   Διαφορετικά δεν έχουν πλήρη δικαιώματα, αλλα αυτά  περιορίζονται συμφωνα με τα αναφερομενα στις επι μερους ειδικότερες διατάξεις του παρόντος. Ειδικοτερα τα μελη της Ενωσης εχουν το δικαιωμα:

1. Να παρακολουθούν τις συνεδριάσεις του Δ.Σ. και των άλλων Οργάνων του Σωματείου κατά τις οποίες δικαιούνται να πάρουν το λόγο και να εκφράσουν ελεύθερα και ανεμπόδιστα την άποψή τους για τα θέματα που συζητούνται στην Ημερήσια Διάταξη. Δύνανται δε, πριν την έναρξη των συνεδριάσεων τόσο του Δ.Σ., των Γ.Σ. αλλά και των άλλων Οργάνων, να καταθέτουν προτάσεις, αιτήματα, για συλλογικά ή γενικότερου ενδιαφέροντος θέματα, για συζήτηση και την λήψη απόφασης.

2. Τα ταμειακά τακτοποιημένα Μέλη να εκλέγουν τα όργανα του Σωματείου και εκλέγονται σε αυτά, συμμετέχουν στις εργασίες της Γ. Σ., των επιτροπών εργασίας, των άλλων θεσμοθετημένων Οργάνων, κατά προτεραιότητα στα επιμορφωτικά τμήματα, καθώς επίσης και στις εκδηλώσεις γενικά της Ένωσης.

3. Τα ταμειακά τακτοποιημένα Μέλη δικαιούνται να ενημερώνονται για τις αποφάσεις και ενέργειες του Δ.Σ., για το περιεχόμενο όλων των βιβλίων που τηρούνται από την Ένωση, σε συνεννόηση με τον Πρόεδρο του Δ.Σ., να αξιώνουν την πραγματοποίηση των σκοπών του Σωματείου, να ελέγχουν τις ενέργειες του Δ.Σ. και να προσφεύγουν στις περιπτώσεις κακοδιαχείρισης ή κακοδιοίκησης του Δ.Σ. στην Γ. Σ., μετά από τεκμηριωμένο αίτημά τους ενώπιόν της, διά του Δ.Σ..

– Τα νέα Μέλη που εγγράφονται στην Ένωση για πρώτη φορά ή επανεγγράφονται, έχουν το δικαίωμα του εκλέγειν τα οργανα της Ένωσης, εφόσον η εγγραφή τους έχει εγκριθεί από το Δ. Σ. Για να έχουν το δικαίωμα του εκλέγεσθαι στα όργανα της Ένωσης, πρέπει να έχει εγκριθεί η εγγραφή τους από το Δ. Σ. τουλάχιστον 60 μέρες πριν από την ημερομηνία ανακοίνωσης των αρχαιρεσιών, για ανάδειξη Δ.Σ. και Ε.Ε.

 

ΑΡΘΡΟ 8 ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ

Τα  μέλη της Ενωσης  έχουν την  υποχρέωση:

 

να τηρουν τις αρχες, τους σκοπους και γενικα τις διαταξεις  του παρόντος καταστατικού και να αποδέχονται ανεπιφύλακτα και να πειθαρχούν στις νομιμες  αποφάσεις των οργανων της  .

να καταβαλουν εγκαιρα τις εισφορες που οριζονται με το παρον καταστατικο και τις αποφασεις των αρμοδιων οργανων της

 

να συμμετέχουν στα οργανα  και στις εκδηλωσεις της Ενωσης και να προσφερουν ενεργη υποστηριξη  στις δραστηριοτητες της  και σε κάθε διαδικασία που αποσκοπεί στην πραγμάτωση των σκοπών της  και

να εκτελούν σωστά και με συνέπεια τις εργασίες που τους αναθέτει το Δ.Σ. ή η Γ. Σ. της Ένωσης,

να συμπεριφέρονται μεταξύ τους φιλικά και αδελφικά και να συμμετέχουν στις ομάδες εργασίας και στους ειδικούς τομείς δραστηριότητας.

Ασυμβιβαστα

Αποχωρηση – Κυρωσεις -Διαγραφες

Αρθρο 9ο αποχωρηση

- Κάθε μέλος έχει το δικαίωμα με απόφαση του αρμοδιου προς τουτο  οργανου του (Διοικητικού Συμβουλίου ή Γενικης Συνελευσης)  να αποχωρήσει από την Ένωση με την υποβολή αίτησης αποχώρησης, προς το ΔΣ της Ένωσης, τρεις τουλάχιστον μήνες πριν από τη λήξη του λογιστικού έτους, η οποια  και ισχύει για το τέλος του. Η διαγραφή του μέλους ολοκληρώνεται με την  καταβολη των τυχον καθυστερούμενων μέχρι την αποχωρηση του εισφορων.

 

Σύλλογος – Μέλος που καθυστερεί πάνω από 2 συνεχομενα  έτη την καταβολή των εισφορών του, διαγράφεται με απόφαση του Δ.Σ., αφού προηγούμενα αποσταλεί συστημένη επιστολή που τον ενημερώνει σχετικά και του θέτει προθεσμία 30 ημερών, για την τακτοποίηση της εκκρεμότητάς του αυτής. Εφόσον παρέλθει άπρακτη η παραπάνω ημερομηνία, το Δ. Σ. τον διαγράφει, χωρίς άλλη διατύπωση.

Εφόσον ένας Σύλλογος – Μέλος που έχει διαγραφεί, επιθυμεί να επανεγγραφεί μετά τη διαγραφή του, υποβάλλει νέα αίτηση, απευθυνόμενη στο Δ.Σ., και καταβάλλει υποχρεωτικά τις  παλαιές καθυστερούμενες εισφορές του.

 

Σύλλογος – Μέλος που διαλύεται, διαγράφεται από την Ένωση και το τηρούμενο βιβλίο μητρώου Μελών χωρίς άλλη διατύπωση.

Μελη που αποχωρουν ή διαγραφονται δεν έχουν κανένα δικαίωμα στην περιουσία του Ενωσης

ΑΡΘΡΟ 10 ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΕΣ ΚΥΡΩΣΕΙΣ

Διαγραφη

1 Σύλλογος – Μέλος, που με πραξεις  ή παραλειψεις  αντιστρατευεται τους σκοπους και τις αρχες της Ενωσης, δεν συμμορφωνεται με τις διαταξεις του καταστατικου της, παρεμποδιζει την εκτελεση νομιμων αποφασεων των οργανων της, αρνείται να προσφέρει τις υπηρεσίες που του ανατίθενται από τα αρμόδια όργανα, θιγει  με λόγο ή πράξεις την ανεξαρτησια και το κυρος της Ενωσης και των μελων της και γενικως επιδεικνύει συμπεριφορά ασυμβίβαστη με τα συμφέροντα ή τους σκοπούς της Ένωσης, διαγραφεται  με απόφαση της ΓΣ κατοπιν αιτιολογημενης προτασης  του Δ.Σ.

2. Το Δ.Σ. επιλαμβανεται του θεματος μετα απο αναφορα Συλλογου – μέλους της Ένωσης ή και αυτεπαγγελτως και   με αιτιολογημένη απόφασή του, την οποία και κοινοποιεί με συστημένη επιστολή του 10ημερες τουλαχιστον πριν την Συνεδριαση του  στον ενδιαφερόμενο, καλεί το Μέλος σε απολογία ενώπιόν του.

Αν το Μέλος δεν εμφανιστεί αδικαιολόγητα στην ορισμένη ημερομηνία, τόπο και χρόνο που έχει ορισθεί, το Δ.Σ. αποφασίζει ερήμην του.

Σε περίπτωση που κωλύεται ο νόμιμος εκπρόσωπος να εμφανιστεί, ενημερώνει εγκαίρως το Δ.Σ. και ορίζεται νέα ημερομηνία και ώρα προκειμένου να εμφανιστεί.

Εφόσον ο απολογούμενος νόμιμος εκπρόσωπος είναι Μέλος του Δ.Σ. δεν έχει δικαίωμα ψήφου κατά την λήψη της συγκεκριμένης απόφασης που τον αφορά.

Εάν το Δ.Σ κρινει βασιμη την καταγγελια με αιτιολογημενη αποφαση του  παραπέμπει το θεμα  για λήψη  σχετικής απόφασης στην αμέσως πρώτη Γ.Σ, τακτικη ή εκτακτη, η οποια και αποφασίζει σχετικα. Τα αποτελεσματα επερχονται απο την ληψη της σχετικης αποφασης της Γ.Σ.

3.  Σύλλογος – Μέλος που διαγράφηκε σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται στο παρόν άρθρο, μπορεί να επανεγγραφεί μετά από παρέλευση πέντε ετών, με απόφαση της Γ. Σ., μετά από αίτηση που υποβάλει προς το Δ.Σ. το οποίο και εισηγείται σχετικά.

Αναστολη της ιδιοτητας του μελους

1 Για περιπτωσεις  παραβασεων μικροτερων της επιβολης της καθαιρεσης επιβαλλεται στο μελος η ποινη της αναστολης της ιδιοτητας του μελους.  Τηρειται η ιδια διαδικασια (αιτιολογημενη προταση του Δ.Σ. και αποφαση της Γ.Σ.) Το μελος  στον οποιο εχει επιβληθει η ποινη αναστολης  στερειται του   δικαιωματος ψηφου δια των εκπροσωπων του στις αποφασεις  των οργανων για διαστημα μεχρις ένα χρονο.

2. Η Γ.Σ. εχει το δικαιωμα   αντι της  προτεινομενης ποινης καθαιρεσης μελους  να επιβαλει σ αυτο την ποινη της αναστολης

Έγγραφη  επίπληξη:

Για περιπτωσεις ήσσονος σημασιας παραβασεων των συλλογικων υποχρεωσεων το Δ.Σ μπορει να επιβαλει στο υπο επιπληξη μελος την ποινη της εγγραφης επιπληξης αφου προηγουμενως το καλεσει εγγραφως 10ημερες τουλαχιστον πριν την Συνεδριαση του   σε απολογία ενώπιόν του. Η αποφαση αυτή του Δ.Σ ισχυει προσωρινα και τιθεται υπο επικυρωση στην αμεσως επομενη Γ.Σ

 

 

Καθαιρεση αντιπροσωπων: Η καθαιρεση αντιπροσωπων Συλλογων μελων απο τα οργανα της Ενωσης γινεται απο το Συλλογο στον οποιο ανηκει ο αντιπροσωπος, με τις διαδικασιες που προβλέπει το καταστατικο του ή αν δεν υπαρχουν τετοιες με διδικασιες που αποφασιζονται απο τα νομιμα οργανα του (Δ.Σ.,  Γ.Σ) τα οποια έχουν και την ευθυνη αντικαταστασης του. Τα οργανα της Ενωσης δεν έχουν δικαιωμα παρεμβασης στην αποφαση αυτή. Ενδεικτικα ως λογοι καθαιρεσης αντιπροσωπου αναφερονται η συστηματικη παραμεληση των καθηκόντων του, η συστηματικη αποχή απο τις συνεδριασεις του Δ.Σ. η μη αμφίδρομη ενημέρωση του συλλόγου και της Ενωσης για τα κοινά θέματα, η μη τήρηση αποφάσεων της ΓΣ ή η παραποίηση τους, η δυσφήμηση ή εναντίωση στην Ενωση κλπ. Η Ενωση για πραξεις ή παραλειψεις των αντιπροσωπων – μελων των διοικητικων της οργανων (Δ.Σ. Γ.Σ κλπ) που την θιγουν   μπορει να προτεινει ή να ζητησει απο το Συλλογο στον οποιο ανηκουν την επιβολη αναλογων κυρωσεων διατηρωντας το δικαιωμα κυρωσεων επι του Συλλογου μελους αν κρινεται αναγκαιο σε περιπτωση απορριψης του αιτηματος. Τετοιες προτεινομενες ποινες είναι οι παραπανω προβλεπομενες για τους Συλλογους μελη της Ενωσης (επιπληξη, αναστολη ιδιοτητας και καθαιρεση) αναλογως της βαρυτητας του παραπτωματος κατα τα ανωτερω για τους Συλλογους μελη της Ενωσης αναφερομενα.  Η προταση της Ενωσης για καθαιρεση μελων της Γ.Σ., Δ.Σ Εξ. Επιτροπης γινεται απο τα  οργανα της, Δ.Σ ή Γ.Σ.  κατα περιπτωση,    συμφωνα με οσα προβλεπονται ανωτερω για τις πειθαρχικες ποινες κατα των Συλλογων μελών της Ενωσης.

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ-ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

 

ΑΡΘΡΟ 11 ΟΡΓΑΝΑ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

Τα Διοικητικά και επικουρικά όργανα της Ένωσης είναι:

α) Η Γενική Συνέλευση

β) Το Διοικητικό Συμβούλιο

γ) Η Εξελεγκτική Επιτροπή

δ) Η Συγκέντρωση των Προέδρων

ε) Οι ομάδες εργασίας

στ) Το Συνέδριο των Πολιτιστικών Συλλόγων της Ένωσης κάθε 4 χρόνια.

H Γ.Σ και τα οργανα που εκλέγει  συνεδριαζουν  στη  εδρα του Συλλόγου του νομου της Κρητης που  Προεδρευει του Διοικητικού Συμβουλίου της Ένωσης, για το διαστημα που διαρκει  η θητεια του, ήτοι εκ περιτροπης, στoυς νομους  Χανιων, Ρεθύμνου, Ηρακλειου και Λασιθιου.

Η θητεια της Γενικής Συνέλευσης και των οργανων που εκλέγει είναι τριετης.

 

 

ΑΡΘΡΟ 12 Η ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

1. Συνθεση:  Την ΓΕΝΙΚΗΣΥΝΕΛΕΥΣΗ του ΣΩΜΑΤΟΣ των ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ της Ενωσης αποτελουν οι εκλεγμενοι Πρόεδροι  και σε περίπτωση κωλύματος οι Αντιπρόεδροι του Δ.Σ  των Συλλογων που απαρτιζουν την Ενωση, εκτος αν το καταστατικο του Συλλογου – μελους προβλεπει την εκλογη αντιπροσωπου, οποτε το  εκπροσωπει αυτος.  Κάθε συλλογος ή Δίκτυο Συλλόγων ανεξαρτητως αριθμου μελων εκπροσωπειται στην Ενωση απο ένα αντιπροσωπο (συνεδρο), που εχει μια ψήφο.

Η ληξη της θητειας των αντιπροσωπων – Συνεδρων συμπιπτει με την ληξη της θητειας τους ως προεδρων ή αντιπροεδρων στο Δ.Σ του Συλλογου – μελους  που αντιπροσωπευουν και συνεπως οι επιτυχοντες κατα τις αρχαιρεσιες του Συλλογου  αντικαθιστούν αμέσως τους αντιπροσώπους της προηγουμένης περιόδου οι οποίοι θεωρούνται αυτοδικαίως έκπτωτοι λόγω λήξεως της θητείας τους.

2 Αρμοδιοτητες. Η Γενική Συνέλευση των μελών είναι το ανώτατο όργανο της Ένωσης  και αποφασιζει για ολες τις υποθεσεις της, που δεν υπαγονται  στην αποκλειστικη αρμοδιοτητα αλλου Οργανου.

Η Γενικη Συνελευση εχει μεταξυ αλλων (ενδεικτικα) τις παρακατω αρμοδιοτητες

1. καθορίζει σε γενικές γραμμές το έργο της Ένωσης, δίνει γενικές κατευθύνσεις στο Δ.Σ. και εχει την εποπτεία όλων των οργανων της Διοικησης .

2. Εκλεγει τα μελη του Δ.Σ της Εξ. Επιτροπης  και όλα τα λοιπα προβλεπομενα απο το καταστατικο οργανα.

3 Αποφασιζει την καθαιρεση ολόκληρου του Δ.Σ. και των αλλων οργανων της Διοικησης για  σπουδαίο  λόγο  και  ιδίως  για βαριά  παράβαση  των καθηκόντων τους ή για ανικανότητα να ασκήσουν την τακτική διαχείριση.

4. Ελέγχει τον τρόπο διαχείρισης των εσόδων και εξόδων της Ένωσης .

5 Εγκρίνει ή απορρίπτει Διοικητικούς και διαχειριστικούς απολογισμούς και ενέργειες των Οργάνων της Ένωσης. Εάν   τα πεπραγμενα της Διοικησης δεν εγκριθουν  απο την Γ.Σ   το Δ.Σ  εκπιπτει αυτοδικαιως των καθηκοντων του. 

6. Διορίζει προσωρινή διοίκηση καθαιρεθεντος ή  εκπεσθεντος Δ.Σ , προκειμενου αυτή   να καταρτίσει την  πρόσκληση των μελών του σε εκτακτη Γ.Σ για την εκλογη νεου Δ.Σ.

Απαλλάσσει το Δ.Σ. από κάθε διοικητική και οικονομική ευθύνη, μετά από ομόφωνη θετική έκθεση της Εξελεγκτικής Επιτροπής κάθε διαχειριστικής χρήσης.

7 Αποφασίζει σε πρωτο ή δευτερο βαθμο για την επιβολη πειθαρχικων ποινων κατα μελων Συλλογων και προτεινει την πειθαρχικη διωξη των εκπροσωπων τους  σύμφωνα με το παρόν καταστατικό.

8. Καταλογίζει τυχόν ευθύνες στους Εφόρους, υπεύθυνους των Τομέων Εργασίας, των πράξεων ή ενεργειών της Διοίκησης που επιφέρουν ανεπανόρθωτη και καταστροφική ζημιά στην Ένωση, για την σκόπιμη παραβίαση των διατάξεων της Νομοθεσίας «περί Σωματείων», γεγονότα που επιφέρουν πειθαρχικά παραπτώματα και επισύρουν πειθαρχικές και ποινικές κυρώσεις,

9. Αναζητά λύσεις και αποφασίζει σε προτάσεις, ενστάσεις και παράπονα των Μελών της Ένωσης, για τα οποία το Δ.Σ. αποφάσισε διαφορετικά ή αδιαφόρησε.

10 Αποφασιζει την τροποποιηση του καταστατικου της Ένωσης όποτε αυτό κριθεί αναγκαίο από τις περιστάσεις.

11 Αποφασίζει για τη μεταβολη του σκοπου και την διάλυση της Ένωσης, σύμφωνα με το παρόν καταστατικό.

12. Αποφασίζει για την προμήθεια, αγορά, ή ενοικίαση κινητών ή ακινήτων ή άλλες ενέργειες που απαιτείται η καταβολή δαπάνης συνολικής αξίας άνω των πενήντα χιλιάδων Ευρώ (€ 50.000) και αναθετει στο Δ.Σ την εκτελεση της.

13. Αποφασίζει για την αποδοχή ή μη κληροδοσιών, δωρεών, κ.ά. κινητών και ακινήτων συνολικής αξίας άνω των 50.000 χιλιάδων Ευρώ (€ 50.000) και αναθετει στο Δ.Σ την εκτελεση της. Εφόσον έχει τεθεί υποχρεωτική προθεσμία εκ νόμου ή από τον δικαιοδόχο για την αποδοχή αυτών, πραγματοποιείται έκτακτη Γ.Σ. προκειμένου να λάβει σχετική απόφαση.

14. Αποφασιζει σε τελικο βαθμο το υψος των εισφορων των μελων και τυχον εκτακτες εισφορες.

 

15. Επιλύει τελος κάθε αμφισβήτηση που προκύπτει κατά την εφαρμογή του καταστατικού.

Λειτουργια:   Συγκληση και οροι τελεσης

Η  Γ.Σ συγκαλειται  με αποφαση  του Δ.Σ. τακτικα μια φορα τον χρονο  και κατα το πρωτο ……………….. κάθε χρονου.

Κατ εξαιρεση η  εκλογοαπολογιστικη Γενική Συνέλευση της Ένωσης συγκαλειται  στο διαστημα απο …. Δεκεμβριου μεχρι τελους Ιανουαριου  και έχει ως κυρια θέματα της Ημερήσιας Διάταξης τον απολογισμό – λογοδοσια   τοσο του ετησιου όσο  και  του τριετούς απολογισμου δρασης του Διοικητικού Συμβουλίου, τον  προγραμματισμο της δρασης της Ενωσης βασει της Εισηγησης του απερχομενου Δ.Σ και των προτασεων των νεων μελων της κατα την διαρκεια της τριετους θητειας της,  την εκλογή Εφορευτικής Επιτροπής και τον ορισμό ημερομηνίας για τις εκλογές ανάδειξης νέων Οργάνων, το αργοτερο εντος ………….. απο την   συνεδριαση της.

 

Εκτακτη  Γ.Σ συγκαλείται ύστερα από αιτιολογημένη απόφαση του Δ.Σ. ή της Εξελεγκτικής Επιτροπής ή έγγραφη αιτιολογημένη αίτηση του 1/5 των ταμειακά τακτοποιημένων τακτικών Μελών, στην οποία αναφέρονται λεπτομερώς οι λόγοι σύγκλησής της. Στην περίπτωση αυτή ο Πρόεδρος του Δ.Σ. είναι υποχρεωμένος αμέσως να συγκαλέσει έκτακτη Γ. Σ. με ανακοίνωση – πρόσκληση και εντός 15 ημερών από την επομένη της κατάθεσης του αιτήματος, τηρώντας την διαδικασία του άρθρου ……

2. Τα Μέλη που υπογράφουν την αίτηση αυτή, είναι υποχρεωμένα να παρευρίσκονται στην Γενική Συνέλευση για να αναπτύξουν τα θέματα για τα οποία απαιτούν την σύγκλιση έκτακτης Γενικής Συνέλευσης.

Θεματα εκτακτης Γ.Σ: ενδεικτικα μπορουν να αποτελεσουν αντικειμενο εκτακτης Γ.Σ αποφασεις για συσταση δομων της Ενωσης, εγγραφη  Συλλογου στην Ενωση, διαγραφη ή ποινη αναστολη Συλλογου, καθαιρεση του  Δ.Σ, ή της .  καθαιρεση εκπροσωπων  διορισμο προσωρινή διοίκηση, για να καταρτίσει την  πρόσκληση των μελών του σε εκτακτη Γ.Σ. τροποποιήσεις καταστατικου, διαλυση της Ενωσης και καθε άλλο θεμα που κρινεται ότι είναι εξαιρεικα σημαντικο και επειγον και χρηζει αμεσης  νομιμοποποιησης με αποφαση της   Γ.Σ.

Τα Θεματα της τακτικης Γενικης Συνελευσης δεν μπορουν να αποτελεσουν αντικειμενο της Εκτακτης. Κατ εξαιρεση μπορει να αποτελεσει αντικειμενο εκτακτης Γ.Σ η οποια πρεπει να συγκληθει εντος αποκλειστικης προθεσμιας  … απο της εκλογης του νεου Δ.Σ.  προσθηκες, αλλαγες ή βελτιωσεις του προγραμματος τριετους δρασης   της Ενωσης.

Ειδοποιηση – προσκληση

1. Η Τακτική Γ. Σ. συνέρχεται, ύστερα από πρόσκληση και ανακοίνωση του Δ.Σ. πριν από δεκα πεντε (15) τουλάχιστον μέρες από την ημερομηνία πραγματοποίησης της. Στην ανακοίνωση αυτή ορίζεται και η επαναληπτική Γ. Σ. στην περίπτωση κατά την οποία δεν θα σχηματιστεί απαρτία, τα θέματα της Ημερήσιας Διάταξης που θα συζητηθούν, η ημερομηνία η ωρα  και ο τόπος πραγματοποίησής της.

2. Η ανακοίνωση- πρόσκληση, υπογραφεται απο τον Προεδρο και τον Γ.Γ του Δ.Σ.,  αποστέλλεται στα Μέλη ταχυδρομικώς ή με email, ή με S.M.S., δημοσιεύεται σε μια τουλάχιστον τοπικη ημερήσια εφημερίδα που εκδιδεται στην πρωτευουσα κάθε νομού της Κρήτης και  τοιχοκολλάται  στην  είσοδο των γραφείων της Ένωσης.


Απόφαση της Γ.Σ  για θέμα που δεν αναγράφεται στην πρόσκληση  είναι άκυρη.  Αν στην Γ.Σ  παριστανται όλα οι Συλλογοι  μέλη της Ενωσης και δεν προβαλλεται καμμια αντιρρηση απ αυτους  εγκυρως λαμβανεται αποφαση επι θεματος που δεν  περιλαμβανεται στα θεματα της ημερησιας διαταξης.

 

Στις Γ. Σ. την διεξαγωγη της συζητησεως στα θεματα της ημερησιας διαταξης και τη ψηφοφορια διευθυνει  ο Πρόεδρος της Γ.Σ και τα πρακτικα τηρει ο Γραμμετεας της, οι οποιοι εκλεγονται  απο την Γ.Σ δια  ανατασεως.  Προσωρινως και μεχρι την εκλογη του  τις εργασιες   της Γ.Σ διευθυνει ο Προεδρος του  Δ.Σ.

 

 

6. Ένσταση σε ψηφοφορία στις Γ.Σ., υποβάλλεται αμέσως στον Πρόεδρο της Γ.Σ., ο οποίος θέτει το θέμα σε ψηφοφορία και πριν ανακοινωθούν τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας που έγινε. Αν γίνει δεκτή η ένσταση, επαναλαμβάνεται η ψηφοφορία. Αν όχι, επικυρώνεται το αποτέλεσμά της.

7. Ο Γραμματέας της Γ.Σ ελέγχει με βάση τον ενημερωμένο πίνακα-κατάλογο που του δίνει ο Ταμίας της ένωσης, τα ταμειακά τακτοποιημένα Μέλη, που συμμετέχουν στις Γ.Σ.

Απαρτια – πλειοψηφια

Για τα κοινα θεματα η Γ.Σ  βρίσκεται σε απαρτία όταν είναι παρόντα τα μισά συν ένα από τα ταμειακώς εντάξει μέλη . Σε περίπτωση μη απαρτίας η Γενική Συνέλευση συνέρχεται πάλι  το αργοτερο εντος   δεκα ( 10) ημερων στον αυτό τόπο και χρόνο, χωρίς νέα ειδοποίηση και θεωρείται εν απαρτία ανεξαρτήτως του αριθμού των παρόντων μελών.

Οι αποφάσεις στις Γενικές Συνελεύσεις  για τα κοινα θεματα παίρνονται με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών (50%+1)

Ειδικως για τα θεματα:

α) τροποποιήσεων του καταστατικου στα κεφαλαια που αναφερονται στις αρχες και τους σκοπους του καταστατικου  καταστατικου  απαιτειται ομοφωνη αποφαση ολων των μελων.

β) για άλλες τροποποιήσεις του  καταστατικου ή διαλυσης της Ενωσης απαιτειται απαρτια του ½ του συνολου των μελων των τακτοποιημενων ταμειακα  μελων και πλειοψηφια των ¾ των παρισταμενων και

δ)  διαγραφης  και ποινης αναστολης Συλλογου – μελους,  καθαιρεσης του Δ.Σ  ή της Εξ. Επ., προτασης καθαιρεσης ή διαγραφης εκπροσωπου   απαιτειται απαρτια του ½ των ταμειακά τακτοποιημένων μελών και πλειοψηφία των 2/3 των παρόντων μελών.

Η αυτή ως ανω απαρτια και πλειοψηφια  απαιτειται και κατά την επαναληπτική Γ.Σ.

Οι αποφάσεις που αφορούν εκλογές και προσωπικά ζητήματα παίρνονται με μυστική ψηφοφορία. Με μυστική ψηφοφορία λαμβάνονται οι αποφάσεις που αφορούν: α) Την εκλογή των Μελών του Δ.Σ, β) την εκλογή Μελών της Εξελεγκτικής Επιτροπής, γ) θεμάτων που αφορούν την προσωπική τους κατάσταση ως πολιτών, δ)την επιβολή κυρώσεων κατά Μελών της Ένωσης και του Δ.Σ. ή της Εξ. Επ., ε) Μομφή και θέματα εμπιστοσύνης κατά Μελών ή ολόκληρου του Δ.Σ. ή της Εξ. Επ..

Με ονομαστική ψηφοφορία λαμβάνονται οι αποφάσεις που αφορούν α) την τροποποίηση του καταστατικού και β) τη διάλυση της Ένωσης. Για κάθε άλλο θέμα η ψηφοφορία γίνεται δια ανατάσεως της χειρός και ποτέ δια βοής εκτός εάν αποφασίσει διαφορετικά η Γ.Σ..

Στην συνεδρίαση της Γ.Σ. συμμετέχουν με δικαίωμα λόγου και ψήφου μόνο τα ταμειακά τακτοποιημένα Μέλη της Ένωσης και με δικαίωμα λόγου τα μη ταμειακά τακτοποιημένα Τακτικά Μέλη.

Ο Γραμματέας της Γ.Σ ελέγχει με βάση τον ενημερωμένο πίνακα-κατάλογο που του δίνει ο Ταμίας της ένωσης, τα ταμειακά τακτοποιημένα Μέλη, που συμμετέχουν στις Γ.Σ.

Σε περιπτωση κωλυματος του εκπροσωπου του ή του αναπληρωτη το μελος Συλλογος   της Ενωσης μπορει να εκπροσωπηθει στην Γ.Σ  απο αλλο μελος του Δ.Σ του Συλλογου με αποφαση του.

 

ΑΡΘΡΟ 15 ΕΚΛΟΓΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ (Δ.Σ.) – ΕΞΕΛΕΓΚΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ( ΕΞ. ΕΠ.) –

ΕΦΟΡΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

1. Εκλογές για την ανάδειξη Δ.Σ. και Εξελεγκτικής Επιτροπής πραγματοποιούνται κάθε τρία χρόνια το αργοτερο  εντος …………………… απο της  εκλογοαπολογιστικης  Γενικής Συνέλευσης της Ένωσης

Δέκα πεντε  (15) ημέρες πριν από την ημερομηνία πραγματοποίησης της εκλογοαπολογιστικης  Γ.Σ., ανοίγει, για κάθε νομό, κατάλογος υποψηφίων Μελών για την εκλογή στο νέο Δ. Σ. και  την Εξελεγκτική Επιτροπή και κλείνει την προηγουμενη της συνεδριασης της  Γ.Σ, με ευθύνη του απερχόμενου Δ.Σ..

Δικαιωμα υποψηφιοτητας εχουν οι αντιπροσωποι  των ταμειακα τακτοποιημενων  μελων. Τα μελη μπορουν να τακτοποιηθουν οικονομικα μεχρι και την προηγουμενη ημερα της Γενικης Συνελευσης. 

 

– Τα νέα Μέλη που εγγράφονται στην Ένωση για πρώτη φορά ή επανεγγράφονται, έχουν το δικαίωμα του εκλέγειν των οργάνων της Ένωσης, εφόσον η εγγραφή τους έχει εγκριθεί από το αροδιο οργανο Δ. Σ.

Για να έχουν το δικαίωμα του εκλέγεσθαι στα όργανα της Ένωσης, πρέπει να έχει εγκριθεί η εγγραφή τους από το Δ. Σ. τουλάχιστον 60 μέρες πριν από την ημερομηνία ανακοίνωσης των αρχαιρεσιών, για ανάδειξη Δ.Σ. και Ε.Ε.

 2. Όσοι έχουν δικαίωμα για υποψηφιότητα, υποβάλλουν στο Δ.Σ. έντυπη αίτηση υποψηφιότητας για την εκλογή τους ως Μέλη του Δ.Σ. ή της Εξελεγκτική Επιτροπής , την οποία παραλαμβάνουν από τα γραφεία του Σωματείου, αφού πρώτα ελεγχθεί από τον Ταμία η εγγραφή στο Μητρώο Μελών και η ταμειακή τακτοποίησή του και την αποφαση του αρμοδιου οργανου του συλλογου μελους που εκπροσωπουν που τους προτεινει.      Το Δ.Σ. βεβαιώνει ότι τα μέλη του Ενωσης που έχουν θέσει υποψηφιότητα, πληρούν στο πρόσωπό τους όλες τις νόμιμες προϋποθέσεις, ανακηρύσσει τους υποψηφίους και δίδει προς εκτύπωση το ψηφοδέλτιο.

3. Το Δ.Σ. μετά την παρέλευση της προθεσμίας της παραγράφου 1 του παρόντος, καταρτίζει ένα και μοναδικό ενιαίο ψηφοδέλτιο στο οποίο αναφέρονται με αλφαβητική σειρά και με κεφαλαία γράμματα τα ονόματα των υποψηφίων του Δ. Σ. και της Εξελεγκτικής Επιτροπής (Εξ. Επ) και του Συλλογου που εκπροσωπουν κατά νόμο της Κρήτης.

4. Στο άνω τμήμα του ψηφοδελτίου αναγράφονται τα ονόματα των υποψηφίων Μελών του Δ.Σ. και του Συλλογου που εκπροσωπουν και έπονται τα ονόματα των υποψηφίων Μελών της Εξελεγκτική Επιτροπή ανα Νομο  Στο κάτω τμήμα του ψηφοδελτίου, με την μορφή παρατήρησης, θα αναφέρεται με μικρά γράμματα, μέχρι πόσοι σταυροί προτίμησης θα μπαίνουν στους υποψηφίους του Δ.Σ. και μέχρι πόσοι σταυροί προτίμησης στους υποψηφίους της Εξελεγκτικής Επιτροπής .

5. Το ΕΝΙΑΙΟ ψηφοδέλτιο αυτό, παραδίδεται από τον απερχόμενο Πρόεδρο του Δ.Σ. στον Πρόεδρο της Εφορευτική Επιτροπή της Γ. Σ., αμέσως μετά την εκλογή της, το οποίο και παρουσιάζεται κατά την διάρκεια των εργασιών της Γ. Σ. και εμφανίζονται και οι υποψήφιοι. Υποψήφιοι για το Δ.Σ. δεν δικαιούνται να είναι και υποψήφιοι της Εξελεγκτική Επιτροπή και αντίστροφα. Το Ψηφοδέλτιο τοιχοκολλάται στην είσοδο της αίθουσας στην οποία πραγματοποιείται η εκλογοαπολογιστική Γ.Σ. την ίδια μέρα.

6. Την διαδικασία της εκλογής της Εφορευτική Επιτροπή αναλαμβάνει να τηρήσει ο Πρόεδρος μαζί με τον Γεν. Γραμματέα της Γ.Σ.

7. Την διαδικασία της αρχαιρεσιων της Γ.Σ., διεξάγει Εφορευτική Επιτροπή, που αποτελειται απο τεσσερις τριμελεις επιτροπες, μια ανα κάθε νομο της Κρητης η οποία εκλέγεται από την Γ.Σ., δια ανατάσεως της χειρός και αποτελείται από τον Προεδρους, τους  Γραμματεις της και ένα Μέλος αυτής ανα νομο.

8. Ένσταση κατά του διορισμού Μελών της Εφ. Επ., μπορεί να υποβληθεί πριν την ανάληψη των καθηκόντων τους, από οποιοδήποτε παρόν τακτικό και ταμειακά τακτοποιημένο Μέλος, για την οποία ένσταση αποφασίζει η Γ.Σ.. Αν γίνει δεκτή η ένσταση, η Γ.Σ. εκλέγει ξανά νέα Εφ. Επ..

9. Τα Μέλη της Εφορευτικής Επιτροπής αποκλείονται να είναι υποψήφιοι για το Δ.Σ. ή την Εξελεγκτική Επιτροπή .

10. Η Εφορευτική Επιτροπή ζητά από το απερχόμενο Δ.Σ. κάθε σχετικό με τα καθήκοντά της βιβλία, καταγράφει σε κατάσταση τα ονόματα των παρόντων Μελών που έχουν δικαίωμα ψήφου, τα οποία και υπογράφουν τόσο κατά την προσέλευσή τους, όσο και κατά την στιγμή της ψηφοφορίας.

11. Η Εφορευτική Επιτροπή προκειμένου να πραγματοποιήσει με χρονική άνεση, ηρεμία και τάξη τις εκλογές για την ανάδειξη του νέου Δ.Σ. και της Εξελεγκτική Επιτροπή και να μην συμπίπτουν την ίδια ώρα με τη συζήτηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, ορίζει ημερομηνία, τοπο  και χρονική διάρκεια των αρχαιρεσιών, και εντός του ……… ημερων από την πραγματοποίηση της Γ.Σ..   και παντως εντος του  ……………… Το καταστημα της ψηφοφοριας, ένα ανα κάθε νομο και στην πρωτευουσα του,  οριζεται απο την Εφορευτικη επιτροπη του αντιστοιχου νομου στο οποιο ψηφιζουν αποκλειστικα τα μελη  του νομου

12. Η Εφορευτική Επιτροπή επιμελειται  την εκτυπωση ικανου αριθμου αντιτυπων του ψηφοδελτιου, λύνει κάθε διαφωνία ή αμφισβήτηση, τηρεί αμερόληπτα και δημοκρατικά την διαδικασία των εργασιών, αποφασίζει για κάθε ένσταση που κατατίθεται, κάνει την διαλογή των ψήφων, συντάσσει το πρακτικό των εκλογών, τηρεί και ελέγχει τις καταστάσεις των παρόντων ψηφισάντων Μελών και ανακοινώνει τα αποτελέσματα στους υποψηφίους.

13. Η διαλογή των ψήφων, γίνεται από  την Εφορευτική Επιτροπή, στην αίθουσα στην οποία έγιναν οι αρχαιρεσίες και με το πέρας της διαδικασίας.

14. Κάθε Μέλος που προσέρχεται για να ψηφίσει, λαμβάνει από την Εφορευτική Επιτροπή ένα ψηφοδέλτιο και οδηγείται σε παραβάν που είναι τοποθετημένο σε παρακείμενο χώρο. Εντός του παραβάν, με μυστικότητα, το Μέλος της Ένωσης έχει την δυνατότητα να ψηφίσει και στη συνέχεια διπλώνει το ψηφοδέλτιο, προσέρχεται ενώπιον της Εφορευτική Επιτροπής, υπογράφει σε κατάσταση των ψηφισάντων που τηρείται, και ρίπτει αυτό στην κάλπη.

Κάθε Μέλος εχει δικαιωμα να ψηφισει για το Δ.Σ.   μεχρι τρεις υποψηφιους του νομου του, με εξαιρεση τα μελη  του νομου που προεδρευει που εχουν δικαιωμα να ψηφισουν  μεχρι 4 υποψηφιους,  και απο  ένα υποψηφιο σε καθενα απο τους υπολοιπους νομους(εναλλακτικά: και ένα υποψήφιο ενός άλλου νομού) . Για την εξελεγκτικη Επιτροπη κάθε Μέλος εχει δικαιωμα να ψηφισει μεχρι δυο υποψηφιους,  με εξαιρεση τα μελη  του νομου που προεδρευει που εχουν δικαιωμα να ψηφισουν ένα.    

15. Οι σταυροί προτίμησης σχηματίζονται αριστερά ή δεξιά του ονόματος κάθε υποψηφίου και το χρώμα του στυλό που χρησιμοποιείται, είναι μπλε ή μαύρο.

16. Κάθε ψηφοδέλτιο που βγαίνει από την κάλπη μετά το πέρας της ψηφοφορίας, μονογράφεται από τα τρία Μέλη της Εφορευτικής Επιτροπής, σφραγίζεται με την στρογγυλή σφραγίδα του Σωματείου και αριθμείται από την Εφορευτικής Επιτροπής.

17. Ενεργεί την διαλογή των ψηφοδελτίων και σημειώνει σε πίνακα πόσες ψήφους έλαβε κάθε υποψήφιος του Δ. Σ. και πόσους κάθε υποψήφιος της Εξελεγκτική Επιτροπή.

18. Σε περίπτωση ισοψηφίας δύο ή περισσοτέρων υποψηφίων στην 13 θέση για το Δ.Σ. και σε περίπτωση ισοψηφίας δύο ή περισσοτέρων υποψηφίων στην πέμτη θέση για την Εξελεγκτική Επιτροπή, διεξάγεται από τη Εφορευτική Επιτροπή δημόσια κλήρωση και εκλέγεται εκείνος που ο κλήρος ευνόησε.

19. Η Εφορευτική Επιτροπή ανακηρύσσει τακτικά Μέλη του Δ.Σ. τους Δεκατρείς (13) πρώτους, που προκύπτουν από την  σειρά επιτυχίας στους 4  νομούς της Κρήτης με  προνομιούχο τον νομό που εκλέγει τον πρόεδρο να εκλέξει 4 τακτικά μέλη και τους υπόλοιπους απο τρια τακτικα μελη ανά νομό και αναπληρωματικους του υπολοπους κατα σειρά επιτυχίας, αναπληρωματικους. Κατά τον ίδιο τρόπο ανακηρύσσει επιτυχόντα τακτικά Μέλη της Εξελεγκτικής Επιτροπής τους δυο πρωτους κατά σειρά επιτυχίας σε κάθε νομό της Κρήτης πλην του Προεδρευοντος που εκλεγει  ένα συμπληρώνεται ……………και τα υπόλοιπα κατά σειρά επιτυχίαςσε κάθε νομό, αναπληρωματικά Μέλη.

20. Ψηφοδέλτιο, στο οποίο θα βρεθεί να έχει πάνω από τους οριζόμενους σταυρούς προτίμησης σε υποψηφίους για το Δ.Σ και την Εξελεγκτική Επιτροπή, είναι φθαρμένο, έχει σημάδια, είναι λερωμένο ή στο οποίο έχει χρησιμοποιηθεί άλλο μελάνι εκτός από μαύρο ή μπλε, θεωρείται άκυρο.

21. Η ψηφοφορία θεωρείται περατωμένη με το πέρας του χρονικού διαστήματος που έχει αποφασίσει η Εφορευτική Επιτροπή από πριν. Στην περίπτωση όμως κατά την οποία υπάρξει μεγάλη προσέλευση και συμμετοχή Μελών και το χρονικό διάστημα που έχει ορισθεί από την Γ.Σ. για αυτόν τον σκοπό δεν επαρκεί, τότε η Εφορευτική Επιτροπή δύναται να δώσει παράταση, ώστε να ψηφίσουν όλα τα παρευρισκόμενα ταμειακά τακτοποιημένα Μέλη.

22. Οποιοδήποτε Μέλος της Ένωσης που συμμετείχε στη διαδικασία των εκλογοαπολογιστικής Γ.Σ., δικαιούται να ελέγξει το Πρακτικό της Εφορευτική Επιτροπή που τηρείται, και ολόκληρο το υλικό που χρησιμοποιήθηκε για τις αρχαιρεσίες, μετά το πέρας της ολοκλήρωσης της διαδικασίας, παρουσία της Εφ. Επ..

24. Οι εφορευτρικες Επιτροπες σε κοινη συνεδριαση ανακήρυξη των επισήμων αποτελεσμάτων συνεδριαζουν απο κοινου  Η Εφορευτική Επιτροπή  υποχρεούται μετά την παρέλευση τριών ημερών και εφόσον δεν υπάρχουν ενστάσεις να συγκαλέσει τους νεοεκλεγέντες, τους ανακοινώνει τα αποτελέσματα και παραδίδει το βιβλίο πρακτικών υπογεγραμμένο από όλα τα Μέλη της Εφορευτικής Επιτροπής καθώς επίσης ολόκληρο το υλικό που προήλθε από τις εκλογές, στον πρώτο σε ψήφους σύμβουλο του νέου Δ.Σ..

26. Κάθε Μέλος έχει δικαίωμα υποψηφιότητας στο Δ.Σ. η  στην Εξελεγκτική Επιτροπή,

 

ΑΡΘΡΟ 16 ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

1. Η Ένωση διοικείται από το Διοικητικό Συμβούλιο που απαρτίζεται από 13 τακτικά μέλη

2. Δικαίωμα υποψηφιότητας στο Διοικητικό Συμβούλιο της Ένωσης έχουν οι εκπροσωποι των  Συλλογων μελων,   που είναι ταμειακα  τακτοποιημενοι

3. Η θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου είναι τριετής.

4. Τα εκλεγμένα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου παραμενουν στην θεση τους καθ  ολη την διαρκεια της τριετούς θητείας τους και στην περιπτωση που παυσουν να είναι εκπροσωποι του Σωματειου – μελους λογω   αλλαγής της θέσης τους στο Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου μελους    

5. Το Διοικητικό Συμβούλιο συνέρχεται σε τακτική συνεδρίαση κάθε τρεις μήνες μετα απο προσκληση του Προεδρου του  και έκτακτη όταν το προσκαλέσει ο πρόεδρος ή αν το ζητήσουν τουλάχιστον επτά από τα μέλη του Δ.Σ. με έγγραφο τους στο οποίο πρέπει να αναφέρουν και τους λόγους. Η κλήση για την συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου γίνεται με ειδοποίηση προς όλα τα μέλη του όπου αναγράφονται τα προς συζήτηση θέματα της Ημερήσιας Διάταξης. Το Δ.Σ. μπορεί να συγκαλέσει και ο Αντιπρόεδρος όταν κωλύεται ή απουσιάζει ο πρόεδρος. Η πρόσκληση γίνετε με όλα τα σύγχρονα μέσα επικοινωνίας, με έγγραφα, μηνύματα (e mail , sms) ταχυδρομείο κλπ τρείς μέρες τουλάχιστον πριν την σύγκληση.

Εγκυρως λαμβανεται αποφαση  απο το Δ.Σ χωρις την τηρηση των ανω διατυπωσεων ανα παρισταται το συνολο των μελων του και δεν προβαλλεται αντιρρηση απο κανενα.

Αν όλα τα μέλη συναινέσουν εγγράφως σε ορισμένη πρόταση,  μπορεί να ληφθεί απόφαση και χωρίς συνέλευση των μελών.

6. Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία με παρόντα επτά (7) τουλάχιστον μέλη στα οποία πρέπει να υπάρχει ενας τουλαχιστον  εκπρόσωπος από κάθε νομο  Νομο της Κρήτης μεταξύ των οποίον ο Πρόεδρος ή σε περιπτωση κωλυματος του  ο Αντιπρόεδρος.

7. Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της Ένωσης εκλέγεται κάθε τρία χρόνια εκπρόσωπος Πολιτιστικού Συλλόγου από διαφορετικό Νομό της Κρήτης, ξεκινώντας από το Νομό Χανίων δυτικά και συνεχίζοντας με εκπρόσωπο από το Νομό Ρεθύμνης κατά την δεύτερη τριετία, το Νομό Ηρακλείου κατά την τρίτη τριετία και το Νομό Λασιθίου κατά την τέταρτη τριετία και ούτω καθ’ εξής.

8. Δέκα ημέρες μετά την εκλογή του νέου Διοικητικού Συμβουλίου, ο πλειοψηφίσας Σύμβουλος του Νομού που θα προεδρεύσει, συγκαλεί τα εκλεγέντα μέλη του προκειμένου να συγκροτηθεί σε Σώμα ως εξής:

Πρόεδρος

Αντιπρόεδρος, έφορος Χανίων

Αντιπρόεδρος, έφορος Ρεθύμνου

Αντιπρόεδρος, έφορος Ηρακλείου

Αντιπρόεδρος, έφορος Λασιθίου

Γενικός Γραμματέας

Αναπληρωτής γενικός Γραμματέας-εκτελεστικός

Ταμίας, οικονομικού προγραμματισμού

Έφορος Επικοινωνίας και Δημοσίων Σχέσεων

Έφορος Εκδηλώσεων

Έφορος θεμάτων Πολιτισμικής Κληρονομιάς

Έφορος Περιβαλλοντικών θεμάτων

Έφορος για εκτός Κρήτης φορείς και Διεθνή θέματα.

 

Το Δ.Σ, εκλέγει με μυστική ψηφοφορία και με απόλυτη πλειοψηφία το Προεδρείο που το αποτελούν οι: Πρόεδρος –τέσσερις Αντιπρόεδροι –Γεν. Γραμματέας – Ειδ. Γραμματέας, Ταμίας και τους πέντε Εφόρους και αναλαμβάνει αυθημερόν τα καθήκοντά του, για τα επόμενα τρία χρόνια.

Ο Πρόεδρος εκλεγεται απο το Συνολο των μελων του Δ.Σ  μεταξυ των  τεσσάρων  εκλεγμένων Συμβούλων του Νομού που  προεδρεύει. Οι Αντιπροεδροι ανα ενας απο κάθε νομο εκλεγονται μονο απο τα μελη του Δ.Σ του αντιστοιχου Νομου.  Τα λοιπα μελητου Προεδρειου  εκλεγονται απο το Συνολο των μελων του Δ.Σ χωρις διακρισεις.

9. Σε περίπτωση παραίτησης μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου για λόγους ανωτέρας βίας ή επαρκώς αιτιολογημένους, η θέση του καλύπτεται από τον πρώτο αναπληρωματικό που εκλεχθηκε στον αντίστοιχο Νομό. Όλοι οι επιλαχόντες υποψήφιοι στις αρχαιρεσίες που εξελέγησαν νομίμως θεωρούνται, ανά νομό, αναπληρωματικά μελη

10. Οι συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου μαγνητοσκοπούνται και αναρτώνται στην ιστοσελίδα της Ένωσης.??

11. Εκτάκτως το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συνεδριάσει ύστερα από αίτηση επτά μελών του.

12. Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία όταν είναι παρόντα τουλάχιστον επτά μέλη

13. Οι αποφάσεις παίρνονται με απλή πλειοψηφία των παρόντων και σε περίπτωση ισοψηφίας υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου.

14. Οι συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου γίνονται  στη  εδρα του  Συλλόγου του νομου της Κρητης που  Προεδρευει  και είναι ανοικτές σε όλα τα μέλη. Το Δ.Σ μπορει με αποφαση του να ορισει αλλο τοπο συνεδριαση του  εντος του νομου που προεδρευει .

15. Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου εκπίπτει αυτόματα από το αξίωμά του αν απουσιάσει σε τρεις συνεχόμενες συνεδριάσεις του αδικαιολόγητα και αντικαθίσταται από τον πρώτο αναπληρωματικό που εκλεχθηκε στον αντίστοιχο Νομό.

16. Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου που επιθυμεί να υποβάλλει υποψηφιότητα για την Βουλή, την Περιφέρεια ή Δήμο παραιτείται από την θέση του στο Διοικητικό Συμβούλιο της Ένωσης. Το ίδιο ισχύει και για μέλος που θα διοριστεί σε έμμισθη κρατική θέση (;;Smilie: ;)

 

17.  Η ιδιότητα του Μέλους του Δ. Σ. είναι άμισθο αξίωμα, αποκλειόμενης της παροχής οποιασδήποτε μορφής αποζημίωσης κατά την απασχόλησή του στην Ένωση.

20. Τηρείται πρωτόκολλο παράδοσης και παραλαβής των πάσης φύσης βιβλίων, περιουσιακών στοιχείων και του Ταμείου, από το απερχόμενο Δ.Σ. στο νεοσύστατο ΔΣ, το οποίο καταχωρείται στο Βιβλίο πρακτικών του Δ.Σ. και υπογράφεται από τον Πρόεδρο, τον Γραμματέα και τον Ταμία του απερχομένου και του νεοεκλεγέντος Δ.Σ.. Παραδίδεται το ταμείο του Σωματείου (καταθέσεις και μετρητά) και όλα τα συνοδευτικά στοιχεία αυτών από τον απερχόμενο Ταμία στον νέο Ταμία και υπογράφουν στο βιβλίο εσόδων –εξόδων που τηρείται, με σχετική αναφορά σε αυτό.

21. Όλα τα παρόντα μέλη στις συνεδριάσεις του Δ.Σ. οφείλουν να υπογράφουν τα πρακτικά των συνεδριάσεων έστω και αν διαφωνούν, αφού καταχωρηθεί σε αυτά η γνώμη τους.

22. Άρνηση υπογραφής των πρακτικών, από οποιαδήποτε Μέλος του Δ.Σ., που ήταν παρόν στη συγκεκριμένη συνεδρίαση, θεωρείται σοβαρή παράβαση του καταστατικού, έλλειψη σεβασμού απέναντι στα Μέλη της Ένωσης  και του Δ.Σ., στις δημοκρατικές αξίες του. Σε αυτήν την περίπτωση το Δ.Σ. με συστημένη επιστολή καλεί το Μέλος αυτό του Δ.Σ. σε απολογία εντός 10 ημερών. Μετά την παρέλευση του χρόνου αυτού και εφόσον δεν προσέλθει για να υπογράψει το πρακτικό, θέτει ο ίδιος τον εαυτόν του εκτός Δ.Σ. χωρίς άλλη διατύπωση και αντικαθίσταται αμέσως, από το πρώτο στη σειρά αναπληρωματικό μέλος από τον νομό του, με απόφαση του Δ.Σ. αναλαμβάνοντας την θέση του αποχωρήσαντος σε όλες τις αρμοδιότητες και καθήκοντα.

23. Το Δ.Σ. διοικεί δημοκρατικά, υπεύθυνα, συλλογικά, αντικειμενικά και με πνεύμα ενωτικό, τις υποθέσεις της Ένωσης και εκτελεί τις αποφάσεις της Γ.Σ.

24. Αποφασίζει για κάθε θέμα που αφορά την επίτευξη των σκοπών της Ένωσης.

25. Βρίσκεται σε στενή και συνεχή συνεργασία με τους τοπικούς φορείς για την επίτευξη των στόχων της Ένωσης.

26. Μπορεί να συγκροτεί επιτροπές εργασίας από τα μέλη του Σωματείου και από ειδικούς και να αναθέτει τη σύνταξη μελετών για θέματα που είναι στους σκοπούς της ένωσης.

27. Ενδιαφέρεται και μεριμνά για τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι νέοι της Κρήτης και για αυτό το σκοπό δύναται να

συγκροτεί Παγκρήτιο πολιτιστικό Συμβούλιο Νεολαίας, στο οποίο θα αναθέτει την επεξεργασία των προβλημάτων, προβληματισμών και ανησυχιών των, όπως θέματα σπουδών, εργασιακών, επιμόρφωσης, ψυχαγωγίας, οργάνωσης διαφόρων εκδηλώσεων, μορφωτικών εκδηλώσεων, εκδρομών κ.λπ..

28. Καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για την παρότρυνση των νέων για δημιουργική εργασία και επιμόρφωση, τον εθελοντισμό, την ανάπτυξη ευγενούς άμιλλας, μεταξύ τους, την αρτιότερη επιστημονική τους κατάρτιση, τον επαγγελματικό προσανατολισμό και σταδιοδρομία και την προφύλαξή τους από επιβλαβείς και φθοροποιές συνήθειες.

29. Παραχωρεί στο Συμβούλιο Νεολαίας για χρήση, τις εγκαταστάσεις που διαθέτει η Ένωση για τις συνεδριάσεις και τις εκδηλώσεις τους και εποπτεύει όλες τις εκδηλώσεις και ενέργειές τους οι οποίες πρέπει να είναι πάντοτε σύμφωνες με το πνεύμα και τους σκοπούς του συλλόγου και του παρόντος καταστατικού και να έχουν την έγκριση του Δ.Σ..

Οποιαδήποτε ενέργεια ή εκδήλωση ή πράξη του Συμβουλίου Νεολαίας που δεν έχει την έγκριση του Δ.Σ. θεωρείται άκυρη.

30. Το Δ.Σ. φέρει ακέραια την ευθύνη υλοποίησης των σκοπών της Ένωσης, με κάθε θεμιτό και νόμιμο μέσο.

31. Είναι αρμόδιο για την προπαρασκευή των εργασιών και τις εισηγήσεις των θεμάτων στις Γ. Σ.

32. Προωθεί και συντονίζει τις εργασίες των διαφόρων επιτροπών της Ένωσης.

33. Διαχειρίζεται με σύνεση, προσοχή και υπευθυνότητα τα οικονομικά της Ένωσης.

34. Αποκλείει την επένδυση χρημάτων της Ένωσης σε μετοχές, χρεόγραφα και άλλες επενδυτικές χρηματιστηριακές συναλλαγές .

35. Συντάσσει τον διοικητικό και οικονομικό απολογισμό, τον προϋπολογισμό και ισολογισμό.

36. Επιβάλλει ποινές όπου και όπως το καταστατικό ορίζει.

37. Προγραμματίζει και υλοποιεί ό,τι είναι αναγκαίο για τη λειτουργία της Ένωσης και την επίτευξη των σκοπών της.

38. Αναζητά λύσεις και αποφασίζει σχετικά και σύμφωνα με τις δυνατότητές της για αιτήματα, προτάσεις, ενστάσεις και παράπονα των Μελών της.

39. Τα Μέλη του Δ.Σ. των οποίων η θητεία έληξε, δεν είναι επανεκλέξιμα και παραμένουν στη θέση τους μέχρι  την εκλογή νέων μελών.

40.Το Δ.Σ. δύναται να αναθέτει σε τρίτους την επ’ αμοιβή πραγματοποίηση μελετών, ερευνών, έργων, εργασιών, για σκοπούς που αναφέρονται στο παρόν καταστατικό.

41. Μεριμνά για την κατάλληλη υπαλληλική στελέχωση της Ένωσης και των θεμάτων προσωπικού, εφόσον οι ανάγκες και οι δραστηριότητες της Ένωσης το απαιτούν, μετά από απόφαση της Γ.Σ. τηρουμένων αντικειμενικών και αξιοκρατικών διαδικασιών.

43. Τα μέλη του Δ.Σ. και όλων των επιτροπών που προβλέπονται από το καταστατικό είναι άμισθα. Τα έξοδα όμως που δημιουργούνται κατά τη διεκπεραίωση των υπηρεσιών τους βαρύνουν την Ένωση και μετά από έγκριση του Δ.Σ..

44. Το Δ.Σ. αποφασίζει με αιτιολογημένη απόφασή του για την αποδοχή ή μη κληροδοσιών, δωρεών, κ.λπ. κινητών και ακινήτων συνολικής αξίας κάτω των πενήντα χιλιάδων Ευρώ (€ 50.000). Για αξίες μεγαλύτερου ποσού αποφασίζει η Γ.Σ.

45. Το Δ.Σ. αποφασίζει για κάθε θέμα το οποίο δεν προβλέπεται στο καταστατικό και για το οποίο δεν απαιτείται απόφαση της Γ. Σ.

, το ΔΣ μπορεί με συγκεκριμένες αποφάσεις του, που υπόκεινται σε ανάκληση, να μεταβιβάζει ορισμένες από τις παραπάνω αρμοδιότητες του, σε Επιτροπή από τον Πρόεδρο, τον Αντιπρόεδρο, το Γεν. Γραμματέα και τον Ταμία.

ΑΡΘΡΟ 17 ΤΑ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ

1. Ο Πρόεδρος εκπροσωπει την Ενωση ενωπιον των Πολιτειας, ν και κάθε Αρχης των   Δικαστηριωκαι με ολες  τις ιδιοτητες του διαδικου  

2. Προεδρεύει των συνεδριάσεων του Δ.Σ. τις οποιες συγκαλει και διευθυνει τον λογο

Συνάπτει μετά του Γεν. Γραμματέα έγκυρες συμβάσεις και συμφωνίες, στο όνομα της Ενωσης, σε εκτέλεση αποφάσεων του ΔΣ, το οποίο και εκπροσωπεί

 

 

4. Υπογράφει όλα τα έγγραφα, τα δελτία τύπου, τα πρακτικά των συνεδριάσεων του Δ.Σ. και των Γ. Σ. (εκτός των εκλογοαπολογηστικών), τα εντάλματα πληρωμών και εισπράξεων και τις ταυτότητες που εκδίδει το Σωματείο για τα  μέλη -Συλλόγους.

 

5. Έχει την ευθύνη για την αποτελεσματικότερη υλοποίηση των αποφάσεων του Δ.Σ. και των Γ.Σ., την τήρηση του παρόντος καταστατικού από τα Μέλη της Ένωσης και του Δ.Σ., καθώς επίσης τον συντονισμό της εύρυθμης λειτουργίας όλων των οργάνων και των επιτροπών της Ένωσης.

 

6. Δύναται να παραχωρεί αποκλειστικές αρμοδιότητές του σε Μέλη του Δ.Σ. για τις ενέργειες και παραλείψεις των οποίων ευθύνεται.

 

7. Σε περίπτωση που ο Πρόεδρος προτίθεται να απουσιάσει από τα καθήκοντά του για περισσότερο από δέκα πέντε (15) συνεχείς εργάσιμες ημέρες, ενημερώνει εγγράφως το Δ.Σ.. Τα καθήκοντά του αναλαμβάνει πλήρως ο Αντιπρόεδρος του νομού που έχει την προεδρία.

8. Σε περίπτωση παραίτησης του Προέδρου για λόγους ανωτέρας βίας ή επαρκώς αιτιολογημένους ή για λόγους ασυμβίβαστους με το παρόν καταστατικό, οι απομείναντες τρεις εκλεγμένοι Σύμβουλοι του Νομού που προεδρεύει μαζί με τον πρώτο αναπληρωματικό του ίδιου Νομού προτείνουν στο Διοικητικό Συμβούλιο έναν εκ των τεσσάρων τους ως νέο Πρόεδρο προς έγκριση.

 

ΑΡΘΡΟ 18  ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΤΩΝ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΩΝ

1. Οι τέσσερις Αντιπρόεδροι-Έφοροι των Νομών

.  Συνεπικουρούν τον Πρόεδρο στα καθήκοντα του και σε ότι τους ανατεθεί από τον Πρόεδρο και το Δ.Σ.

2. Κάθε Αντιπρόεδρος Νομού εκπροσωπεί την Ένωση και τον Πρόεδρό της, φροντίζει να υλοποιούνται οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου στο Νομό του και συντονίζει τις Πολιτιστικές και άλλες δράσεις της Ένωσης σε επίπεδο Νομού.

3. Κάθε Αντιπρόεδρος συμβάλλει στην διάδοση και καλλιέργεια των ιδεών της Ένωσης στο Νομό του με στόχο την αύξηση των μελών της και την συσπείρωση των Συλλόγων στους σκοπούς της.

4. Κάθε Αντιπρόεδρος μελετά, αναδεικνύει και εισηγείται στο Διοικητικό Συμβούλιο προτάσεις για την λύση ή βελτίωση των προβλημάτων των Πολιτιστικών Συλλόγων του Νομού που εκπροσωπεί. Για τον σκοπό αυτό μπορεί να συγκροτεί επιτροπές για την υποβοήθηση του έργου του.

5. Κάθε Αντιπρόεδρος συνεργάζεται με τον Έφορο Επικοινωνίας και Δημοσίων Σχέσεων της Ένωσης για την πιο αποτελεσματική προβολή των θεμάτων του Νομού που εκπροσωπεί από το Διοικητικό Συμβούλιο.

6. Κάθε Αντιπρόεδρος έχει στην αρμοδιότητά του την εν γένει προβολή και παρουσίαση του έργου της Ένωσης στο Νομό του, εκπροσωπεί την Ένωση σε κάθε πολιτιστική εκδήλωση του Νομού του και διεκδικεί θέση στον κατάλογο των μελών εθιμοτυπίας της Περιφέρειας και των Δήμων του Νομού του.

 

7. Σε περίπτωση που Αντιπρόεδρος προτίθεται να απουσιάσει από τα καθήκοντά του για περισσότερο από 6 μήνες, ενημερώνει εγγράφως το Δ.Σ.. Τη θέση του αναλαμβάνει πλήρως το πρώτο αναπληρωματικό εκλεγμένο μέλος στον αντίστοιχο νομό και τα καθήκοντα του είναι εκ των τριών που θα υποδείξουν οι υπόλοιποι.

8. Δικαιούται να προσλαμβάνει με δική του ευθύνη ως βοηθούς Μέλη του Σωματείου για τις ενέργειες και παραλείψεις των οποίων ευθύνεται ατομικά έναντι του Σωματείου.

 

ΑΡΘΡΟ 19 ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ ΚΑΙ ΤΟΥ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ ΤΟΥ

1. Ο Γενικός Γραμματέας μαζί με τον Αναπληρωτή Γενικό Γραμματέα-Εκτελεστικό έχουν την ευθύνη της οργανωτικής συγκρότησης και λειτουργίας της Ένωσης.

2. Έχουν την ευθύνη της νόμιμης τήρησης των προβλεπομένων βιβλίων που οφείλει να τηρεί η Ένωση όπως Μητρώο Μελών, βιβλία Πρακτικών Συνεδριάσεων των Γενικών Συνελεύσεων και των Διοικητικών Συμβουλίων κλπ.

3. Σε συνεργασία με τους Αντιπροέδρους των Νομών συγκεντρώνουν τα θέματα προς συζήτηση στο Δ.Σ. Και τις αιτήσεις εγγραφής νέων μελών καθώς και όποιο άλλο θέμα κρίνουν αναγκαίο για συζήτηση από το Διοικητικό Συμβούλιο (Δ.Σ.)

4. Ο Γενικός Γραμματέας σε συνεργασία με τον Πρόεδρο ορίζουν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης και τις ημερομηνίες των Συνεδριάσεων των Γενικών Συνελεύσεων (Γ.Σ.) και του Δ.Σ. και ενημερώνει έγκαιρα και γραπτώς τα μέλη τους.

5. Ο Γενικός Γραμματέας σε συνεργασίες με τα άλλα μέλη , Ταμία και Εφόρους, διατυπώνει προτάσεις προς το Δ.Σ. για την οργάνωση ειδικών τμημάτων αρχείου στην Ένωση όπου θα αποταμιεύονται πληροφορίες για όλα τα θέματα του Πολιτισμού της Κρήτης.

6. Ο Αναπληρωτής Γενικός Γραμματέας-Εκτελεστικός συνεργάζεται με τους Αντιπροέδρους των Νομών για την καλύτερη υλοποίηση των αποφάσεων του Δ.Σ. και των Γ.Σ.

7. Συνεργάζεται με τους Εφόρους των διαφόρων θεμάτων για την πραγματοποίηση των θεματικών αποφάσεων του Δ.Σ.

 

8. Ο Γενικός Γραμματέας και ο αναπληρωτής του διευθύνουν τα γραφεία και τα  άλλα κτίρια της ένωσης και φροντίζει για την εσωτερική τους οργάνωση και λειτουργία.

9. Συντάσσουν και διεκπεραιώνουν την αλληλογραφία του Δ.Σ. και τηρούν το βιβλίο αλληλογραφίας.

10. Παρακολουθούν την πορεία υλοποίησης των αποφάσεων του Δ.Σ. και της αλληλογραφίας του Δ.Σ.

11. Ο Γενικός Γραμματέας συνυπογράφει με τον Πρόεδρο όλα τα έγγραφα.

12. Συντάσσει τα πρακτικά των συνεδριάσεων του Δ.Σ. και των τακτικών και έκτακτων Γ.Σ. (εκτός των εκλογοαπολογηστικών Γ.Σ.) και συγκεντρώνει όλες τις υπογραφές των παρόντων Μελών του Δ.Σ. μετά από κάθε συνεδρίαση. Στην περίπτωση κατά την οποία κάποιο Μέλος του Δ.Σ. αρνηθεί να υπογράψει πρακτικό συνεδρίασης, ενώ ήταν παρόν στην συνεδρίαση αυτή, ενημερώνει αμέσως τον Πρόεδρο του Δ.Σ..

13. Με συνεννόηση με τον Πρόεδρο, ενημερώνει με πρόσκληση τα Μέλη του Δ.Σ. για την σύγκλιση του Δ.Σ. την ημερομηνία, την ώρα και τα θέματα που θα συζητηθούν και την πρόσκληση αυτή την τοποθετεί στον πίνακα ανακοινώσεων των γραφείων της Ένωσης.

14. Φυλάσσει το αρχείο και τη σφραγίδα του Σωματείου.

15. Συντάσσει τις εκθέσεις πεπραγμένων του Δ. Σ. και καταθέτει στις αρμόδιες Υπηρεσίες κατά το πρώτο τρίμηνο κάθε έτους τα στοιχεία που προβλέπονται, από την κείμενη νομοθεσία περί Σωματείων.

16. Ενημερώνει και βελτιώνει συνεχώς την μηχανοργάνωση της Ένωσης.

17. Ο Αναπληρωτής Γ.Γ. εκδίδει τις ταυτότητες των Μελών, που είναι ταμειακά τακτοποιημένα, σε συνεργασία με τον Ταμία και τον

Πρόεδρο.

18. Δικαιούνται να προσλαμβάνουν με δική τους ευθύνη ως βοηθούς Μέλη του Σωματείου για τις ενέργειες και παραλείψεις των οποίων ευθύνονται ατομικά έναντι του Σωματείου.

19. Σε περίπτωση που ο Γραμματέας προτίθεται να απουσιάσει από τα καθήκοντά του για περισσότερο από δέκα πέντε (15) συνεχείς εργάσιμες ημέρες, ενημερώνει εγγράφως το Δ.Σ.. Τα καθήκοντά του αναλαμβάνει πλήρως το μέλος του Δ.Σ. που αυτό θα ορίσει με σχετική απόφαση του.

 

ΑΡΘΡΟ 20 ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΤΑΜΙΑ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΗ

1. Ο Ταμίας-Οικονομικός Προγραμματιστής της Ένωσης είναι ο υπεύθυνος για την οικονομική πορεία της. Διαχειρίζεται υπεύθυνα τα οικονομικά της Ένωσης σύμφωνα με το παρόν καταστατικό και τις αποφάσεις του Δ.Σ. και της Γ.Σ.

 2. Εισπράττει τις συνδρομές από την εγγραφή των μελών καθώς και τις ετήσιες συνδρομές κάθε μέλους, τις επιχορηγήσεις, τις χορηγίες και γενικά τις οικονομικές εισροές της Ένωσης. Εκτελεί τις πληρωμές με βάση τα σχετικά εντάλματα και παραστατικά που φέρουν την σφραγίδα της Ένωσης και τις υπογραφές του Προέδρου και την δική του.

Καταθετει εντος τριων ημερων σε αναγνωρισμένη λειτουργούσα Ελληνική Τράπεζα, τα ποσα που υπερβαινουν το εκαστοτε ποσο που εχει εγκριθει απο το Δ.Σ  ότι έχει το δικαιωμα να κραταει στα χερια του για τις αμεσες τρεχουσες αναγκες της Ενωσης. Απαγορεύεται η χρησιμοποίηση ποσού χρημάτων που κατέχει η Ενωση ή η διενέργεια οποιωνδήποτε άλλων τραπεζικών συναλλαγών για λογαριασμό οποιουδήποτε άλλου Φυσικού ή Νομικού Προσώπου, Μέλους του Δ. Σ. ή της Εξελεγκτικής  Επιτροπής ή Μέλους Σωματείου.

3. Τηρεί όλα τα νόμιμα βιβλία και παραστατικά που έχουν σχέση με εισπράξεις-πληρωμές όπως Βιβλίο Ταμείου, αποδείξεις, τιμολόγια κλπ.

4. Στο έργο του υποβοηθείται από πεπειραμένο λογιστή που ορίζει το Δ.Σ. και αμείβεται από την Ένωση.

5. Ο Ταμίας-Οικονομικός Προγραμματιστής εισηγείται στο Δ.Σ. σε συνεργασία με τον Πρόεδρο, τον Γενικό Γραμματέα και τον Αναπληρωτή Γενικό Γραμματέα-Εκτελεστικό τριετή προϋπολογισμό που επιμερίζεται για κάθε χρόνο με προβλέψεις εσόδων από συνδρομές, επιχορηγήσεις, χορηγίες κλπ. και εξόδων.

6. Συντάσσει κατά το πρώτο τρίμηνο κάθε έτους, τον ετήσιο οικονομικό απολογισμό-προϋπολογισμό-ισολογισμό της Ένωσης και τον υποβάλλει έγκαιρα στον Πρόεδρο του Δ.Σ., στην Γ.Σ., στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. και στην αρμόδια Ελεγκτική Δημόσια Υπηρεσία που προβλέπεται από την κείμενη νομοθεσία περί Σωματείων.

7. Εξοφλεί εμπρόθεσμα κάθε οικονομική υποχρέωση του Σωματείου σε Δημόσιους Φορείς, Ασφαλιστικά Ταμεία, Οργανισμούς, Ιδιώτες και ότι άλλο απαιτεί η Νομοθεσία περί Σωματείων, ενημερώνοντας σχετικά το Δ.Σ. πριν από κάθε εκταμίευση χρημάτων ή πληρωμή δαπανών του, ώστε έγκαιρα να αποφασίζει για κάθε δαπάνη.

 

8. Τηρεί με επιμέλεια τα θεωρημένα από την αρμόδια Ελεγκτική Δημόσια Υπηρεσία που προβλέπεται από την νομοθεσία περί Σωματείων, τα Βιβλία Εισπράξεων και πληρωμών, τα γραμμάτια και μπλοκ είσπραξης και πληρωμών, τα οποία και πρέπει να έχουν αριθμητική συνέχεια των προηγουμένων και φυλάσσει τα σχετικά δικαιολογητικά και παραστατικά στοιχεία σε ασφαλή και ξεχωριστό χώρο.

 

9. Ενημερώνει τακτικά το Δ.Σ. για την ταμειακή κατάσταση της Ένωσης, καθώς επίσης και οποιοδήποτε  ταμειακά τακτοποιημένο Μέλος της Ένωσης το ζητήσει, με έγγραφο αίτημά του.

10. Για τις αναλήψεις χρημάτων από τον μοναδικό τραπεζικό λογαριασμό που τηρείται στο όνομα της Ένωσης, απαιτείται απόφαση του Δ.Σ., επικυρωμένο αντίγραφο της οποίας, υπογεγραμμένο από τον Πρόεδρο και τον Γεν. Γραμματέα του Δ.Σ., φέρον την σφραγίδα της Ένωσης, καταθέτει στην Τράπεζα. Η απόφαση του Δ.Σ. περιέχει την αιτιολογία εκταμίευσης καθώς και ειδική εξουσιοδότηση αυτού προς τον Ταμία να πραγματοποιήσει την συναλλαγή. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις προσωρινής αδυναμίας του ταμία το Δ.Σ. δύναται με απόφασή του να εξουσιοδοτήσει ειδικά άλλο Μέλος του προκειμένου να πραγματοποιηθεί η εκταμίευση.

11. Εκτελεί κάθε απόφαση του Δ.Σ. που έχει σχέση με οικονομικά θέματα.

12. Για την είσπραξη κάθε μορφής εσόδου ο Ταμίας εκδίδει θεωρημένη και υπογεγραμμένη από τον ίδιο, σχετική απόδειξη είσπραξης.

13. Φροντίζει για την έγκαιρη είσπραξη των οφειλών προς την Ένωση και για την εμπρόθεσμη εκπλήρωση οικονομικών υποχρεώσεων της Ένωσης. Στην περίπτωση δε, που εξ αμελείας του κληθεί η Ένωση να πληρώσει πρόστιμο λόγω μη εμπρόθεσμης εξόφλησης οικονομικής υποχρέωσης της Ένωσης ή για οποιοδήποτε άλλη αιτία, τότε η δαπάνη αυτή καταλογίζεται στον ίδιο, εκτός εάν το Δ.Σ. αποφασίσει διαφορετικά.

14. Ο Ταμίας φροντίζει για την καταχώριση των ετήσιων εισφορών των Μελών, στο Μητρώο Μελών, σε συνεργασία με τον Γενικό Γραμματέα.

 

15. Εισηγείται επίσης προς το Δ.Σ. ειδικό πρόγραμμα προσπόρισης εσόδων από χορηγούς, έναντι των οποίων όμως η Ένωση δεν θα έχει καμμία δέσμευση ανεξάρτητα από το ύψος της χορηγίας τους. Για τον σκοπό αυτό ο Ταμίας-Οικονομικός Προγραμματιστής οφείλει να συνεργάζεται με τους Αντιπροέδρους των Νομών και όποιο άλλο μέλος του Δ.Σ. ή της Ένωσης θεωρεί αναγκαίο.

16. Για ποσό πληρωμής από τον Ταμία-Οικονομικό Προγραμματιστή που υπερβαίνει σε ύψος τα 300 (τριακόσια) ευρώ απαιτείται μονογραφή του Προέδρου ή του Γενικού Γραμματέα.

17. Για πληρωμή ποσού άνω των 500 (πεντακοσίων) ευρώ απαιτείται απόφαση του Δ.Σ.

18. Τα έσοδα της Ένωσης είναι κατατεθειμένα σε τράπεζα που ορίζει το Δ.Σ. με καταθέτη την Ένωση και δικαιούχους αναλήψεων τον Πρόεδρο και τον Ταμία-Οικονομικό Προγραμματιστή.

19. Ο Ταμίας είναι αποκλειστικά υπεύθυνος και υπόλογος ενώπιον της Ένωσης για κάθε διαχειριστική ανωμαλία της αρμοδιότητάς του και για κάθε απώλεια χρημάτων της Ένωσης.

20. Σε περίπτωση που ο Ταμίας προτίθεται να απουσιάσει από τα καθήκοντά του για περισσότερο από δέκα πέντε (15) συνεχείς εργάσιμες ημέρες, ενημερώνει εγγράφως το Δ.Σ.. Τα καθήκοντά του αναλαμβάνει πλήρως ο Έφορος ……..που ορίζεται με απόφαση του Δ.Σ. και για όσο χρονικό διάστημα απαιτηθεί. Στην περίπτωση

αυτή γίνεται απλή παράδοση και παραλαβή του ταμείου και συνυπογράφουν ο Ταμίας και ο Έφορος στο βιβλίο εσόδων – εξόδων του ταμείου με σχετική σημείωση.

21. Ο Ταμίας υποχρεούται να εισπράττει από τα Μέλη τις ετήσιες εισφορές, κάθε οφειλή που παρουσιάζεται, καθώς επίσης τα τυχόν έσοδα από τις εκδηλώσεις του Σωματείου, εφόσον αυτές, με απόφαση του Δ.Σ. έχουν εισπρακτικό χαρακτήρα, από επιχορηγήσεις κ.λπ. δωρεές εκδίδοντας σφραγισμένες, χρονολογημένες αριθμημένες και θεωρημένες αποδείξεις είσπραξης του Σωματείου.

22. Συνεργάζεται στο οικονομικό μέρος με τα άλλα Μέλη του Δ.Σ. που έχουν αναλάβει μετά από σχετική αιτιολογημένη έγγραφη απόφαση του Δ.Σ. να διεκπεραιώνουν διάφορες οικονομικές υποχρεώσεις.

23. Με προσωπική ευθύνη του μπορεί να προσλάβει βοηθούς Τακτικά Μέλη της Ένωσης για τις παραλείψεις και πράξεις των οποίων αποκλειστικά ευθύνεται.

 

ΑΡΘΡΟ 21 ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΕΦΟΡΟΥ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ

1. Ο Έφορος Επικοινωνίας και Δημοσίων Σχέσεων είναι ο εκφραστής της εικόνας της Ένωσης προς την Κοινωνία.

2. Έχει την ευθύνη της προβολής κάθε δράσης και του συνολικού έργου της Ένωσης σε όλα τα Μ.Μ.Ε. παγκρήτιου, πανελλήνιου και διεθνούς επιπέδου.

3. Διαχειρίζεται την ιστοσελίδα και φροντίζει για την τακτική και πλήρη ενημέρωσή της καθώς επίσης και για την αισθητική εικόνα της.

4. Συγκεντρώνει υλικά και ντοκουμέντα από την πολιτιστική παράδοση της Κρήτης και εισηγείται στο Δ.Σ. για την δημιουργία θεματικών σελίδων στην ιστοσελίδα της Ένωσης.

5. Για τον σκοπό αυτό συνεργάζεται με τους θεματικούς Εφόρους του Δ.Σ. και με τον Γενικό Γραμματέα.

6. Για την καλύτερη εικόνα της ιστοσελίδας ή θεματικών σελίδων ο Έφορος Επικοινωνίας και Δημοσίων Σχέσεων εισηγείται στο Δ.Σ. την συνεργασία του με ειδικούς επαγγελματίες της πληροφορικής που μπορεί να συνδράμουν το έργο του.

7. Ο Έφορος Επικοινωνίας και Δημοσίων Σχέσεων μπορεί να συνοδεύει τον Πρόεδρο ή αντιπροσωπείες του Δ.Σ. της Ένωσης σε επαφές, συναντήσεις ή πολιτιστικές κοινωνικές εκδηλώσεις.

 

ΑΡΘΡΟ 22 ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΕΦΟΡΟΥ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ

1. Ο Έφορος Εκδηλώσεων είναι υπεύθυνος για την οργανωτική και αισθητική υλοποίηση όλων των εκδηλώσεων παγκρήτιου χαρακτήρα που αποφασίζει το Δ.Σ και η Γ.Σ.

2. Για τον σκοπό αυτό συνεργάζεται στενά με τον Γενικό Γραμματέα, τον Έφορο Επικοινωνίας και Δημοσίων Σχέσεων και τον Αντιπροέδρο-Έφορο του Νομού όπου διεξάγεται κάθε δράση ή εκδήλωση.

3. Ο Έφορος Εκδηλώσεων σε συνεργασία με τους Αντιπροέδρους-Εφόρους του Νομού μελετούν και διαμορφώνουν σκεπτικό για την αναγκαιότητα νέων εκδηλώσεων που μελετά και αποφασίζει το Δ.Σ.

4. Ο Έφορος Εκδηλώσεων σε συνεργασία με τον Έφορο Διεθνών Θεμάτων και Εκτός Κρήτης Φορείς εξετάζουν την ενδεχόμενη μεταφορά δράσεων ή εκδηλώσεων της Ένωσης εκτός Κρήτης.

 

5. Σε περίπτωση που ο Έφορος προτίθεται να απουσιάσει από τα καθήκοντά του για περισσότερο από δέκα πέντε (15) συνεχείς εργάσιμες ημέρες, ενημερώνει εγγράφως το Δ.Σ.. Τα καθήκοντά του αναλαμβάνει πλήρως το μέλος του Δ.Σ. που αυτό θα ορίσει με σχετική απόφαση του.

6. Είναι υπεύθυνος για την προβολή των εκδηλώσεων, δημοσιεύσεων στα Μ.Μ.Ε., εκτύπωση προγραμμάτων,

προσκλήσεων, αφισών στα πλαίσια των δραστηριοτήτων της Ένωσης, όπου απαιτείται. Σε περίπτωση που ο Έφορος προτίθεται να απουσιάσει από τα καθήκοντά του για περισσότερο από δέκα πέντε (15) συνεχείς εργάσιμες ημέρες, ενημερώνει εγγράφως το Δ.Σ.. Τα καθήκοντά του αναλαμβάνει πλήρως το μέλος του Δ.Σ. που αυτό θα ορίσει με σχετική απόφαση του.

7. Εισηγείται στο Δ.Σ. σε συνεργασία με τον Έφορο Επικοινωνίας και Δημοσίων Σχέσεων και τον Ταμία το κόστος των δαπανών, τους χορηγούς κάθε στοιχείο περί των εκδηλώσεων που πραγματοποιεί η Ένωση.

8. Συνεργάζεται με τον Ταμία για τις δαπάνες κάθε εκδήλωσης και αποδίδει γραπτό αναλυτικό οικονομικό απολογισμό μετά την πραγματοποίηση κάθε εκδήλωσης, ενημερώνονται σχετικά και το Δ.Σ..

9. Προεδρεύει Επιτροπής που αποκαλείται «ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ», τα Μέλη της οποίας προτείνονται από τον ίδιο και ασχολείται αποκλειστικά με θέματα αρμοδιότητάς του.

10. Προεδρεύει Επιτροπής που αποκαλείται «ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΒΡΑΒΕΙΩΝ», τα Μέλη της οποίας προτείνονται από τον ίδιο και στελεχώνεται από προσωπικότητες του πνεύματος, των γραμμάτων και όλων των μορφών τέχνης και καλλιτεχνικών τάσεων και ρευμάτων.

11. Συμμετέχει ως εκπρόσωπος της Ένωσης μετά από σχετική απόφαση του Δ.Σ. σε άλλα συμβούλια ή επιτροπές ή συνεργασίες με άλλες Ενώσεις, φορείς και οργανισμούς που δραστηριοποιούνται σε θέματα της αρμοδιότητός του.

12. Με προσωπική ευθύνη μπορεί να προσλάβει βοηθούς, Μέλη της Ένωσης, για τις παραλείψεις και τις πράξεις των οποίων αποκλειστικά ευθύνεται.

 

ΑΡΘΡΟ 23 ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΕΦΟΡΟΥ ΘΕΜΑΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ

1. Ο Έφορος Θεμάτων Πολιτιστικής Κληρονομιάς είναι υπεύθυνος για την διαμόρφωση της πολιτικής της Ένωσης πάνω στα ζητήματα των διαφόρων μορφών της πολιτιστικής κληρονομιάς της Κρήτης.

2. Για τον σκοπό αυτό συνεργάζεται με επιστημονικούς-πανεπιστημιακούς φορείς, λαογραφικά και άλλα Μουσεία και Οργανώσεις και εισηγείται σχετικά μέτρα στο Δ.Σ.

3. Είναι υπεύθυνος για την δημιουργία Τράπεζας Πληροφόρησης Κρητικής Πολιτιστικής Κληρονομιάς όταν το Δ.Σ. κρίνει ότι ωριμάζουν οι όροι και οι προϋποθέσεις και για τον σκοπό αυτό συνεργάζεται με τον γενικό Γραμματέα και τους υπόλοιπους θεματικούς Εφόρους καθώς και τους Αντιπροέδρους-Εφόρους των Νομών της Ένωσης.

4. Συντονίζει επίσης ενέργειες και δράσεις σε παγκρήτιο επίπεδο μαζί με άλλους φορείς για την ίδρυση έδρας Λαογραφίας στο Πανεπιστήμιο Κρήτης.

5. Με προσωπική του ευθύνη προσλαμβάνει βοηθούς μέλη ης Ένωσης για τις πράξεις και τις παραλήψεις των οποίων αποκλειστικά ευθύνεται.

6. Σε περίπτωση που ο Έφορος προτίθεται να απουσιάσει από τα καθήκοντα του για περισσότερο από δέκα πέντε (15) συνεχείς εργάσιμες μέρες ενημερώνει εγγράφως το Δ.Σ. Τα καθήκοντα του αναλαμβάνει το μέλος του Δ.Σ. που αυτό θα ορίσει με σχετική  του  απόφαση.

 

ΑΡΘΡΟ 14 ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΕΦΟΡΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ

1. Ο Έφορος Περιβαλλοντικών Θεμάτων είναι ο εισηγητής και αυτός που φροντίζει για την υλοποίηση των περιβαλλοντικών δράσεων της Ένωσης.

2. Μέσα από συναντήσεις και επαφές με οικολογικούς και Περιβαλλοντικούς φορείς και τα Κέντρα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης εισηγείται στο Δ.Σ. πολιτικές και δράσεις που θα πρέπει να ενεργοποιήσει η Ένωση για την ανάδειξη των μεγάλων οικολογικών θεμάτων για την προστασία και ανάπτυξη του φυσικού περιβάλλοντος της Κρήτης.

3. Φροντίδα του Εφόρου Περιβαλλοντικών Θεμάτων είναι επίσης η συγκέντρωση κάθε πληροφορίας που αξιοποιεί την διαχρονική εμπειρία των παραγωγών της Κρήτης σε όλους τους τομείς της πρωτογενούς παραγωγής για την δημιουργία ανάλογης Τράπεζας.

4. Για τον σκοπό αυτό μπορεί να συνεργάζεται με γεωπόνους και κτηνιάτρους γενετιστές και άλλους επιστήμονες καθώς και συναφείς φορείς.

 

5. Σε περίπτωση που ο Έφορος προτίθεται να απουσιάσει από τα καθήκοντά του για περισσότερο από δέκα πέντε (15) συνεχείς εργάσιμες ημέρες, ενημερώνει εγγράφως το Δ.Σ.. Τα καθήκοντά του αναλαμβάνει πλήρως το μέλος του Δ.Σ. που αυτό θα ορίσει με σχετική απόφαση του.

6. Ο Έφορος Αναπτυξιακών Περιβάλλοντος είναι υπεύθυνος για όλα τα θέματα που αφορούν γενικά έργα

βελτίωσης της ποιότητας ζωής των κατοίκων της Κρήτης, την ανάπτυξη περιβαλλοντικής συνείδησης και

οικολογία, την οργάνωση δενδροφυτεύσεων των κοινόχρηστων χώρων και δρόμων, την εξεύρεση λύσεων για την βελτίωση των περιβαλλοντικών και άλλων σχετικών προβλημάτων που αντιμετωπίζει η Κρήτη και για όλα τα θέματα που αφορούν την προστασία του περιβάλλοντος και την αειφόρο ανάπτυξη της.

7. Προεδρεύει Επιτροπής που αποκαλείται «ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ», τα Μέλη της οποίας προτείνονται από τον ίδιο και ασχολείται αποκλειστικά με θέματα της αρμοδιότητάς του.

8. Συμμετέχει ως εκπρόσωπος του Σωματείου μετά από σχετική απόφαση του Δ.Σ. σε άλλα συμβούλια ή επιτροπές ή συνεργασίες με άλλες Ενώσεις, φορείς και οργανισμούς που δραστηριοποιούνται σε θέματα της αρμοδιότητός του.

9. Με προσωπική ευθύνη μπορεί να προσλάβει βοηθούς, Μέλη της Ένωσης, για τις παραλείψεις και τις πράξεις των οποίων αποκλειστικά ευθύνεται.

 

ΑΡΘΡΟ 25  ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΕΦΟΡΟΥ ΕΘΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ – ΧΟΡΗΓΙΩΝ, ΔΙΚΤΥΩΝ ΚΑΙ ΕΚΤΟΣ ΚΡΗΤΗΣ ΣΥΛΛΟΓΩΝ

1. Ο Έφορος Διεθνών Θεμάτων, Δικτύων και Εκτός Κρήτης Συλλόγων έχει την ευθύνη των επαφών και των σχέσεων της Ένωσης με διεθνείς φορείς, τα Δίκτυα Πολιτιστικών Συλλόγων της Κρήτης, εκτός Κρήτης καθώς και με τους Συλλόγους των εκτός Κρήτης Κρητών.

2. Σε συνεργασία με τον Γενικό Γραμματέα και τους θεματικούς Εφόρους επεξεργάζονται προτάσεις ανάπτυξης των συνεργασιών με τους παραπάνω φορείς τις οποίες εισηγείται στο Δ.Σ.

 

3. Ο Έφορος Εθνικών και Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων – Χορηγιών είναι υπεύθυνος για την εξεύρεση πόρων από Εθνικά και Ευρωπαϊκά Προγράμματα, με στόχο την επίτευξη των σκοπών και στόχων της Ένωσης, σε όλους τους τομείς και δράσεις.

4. Σε περίπτωση που ο Έφορος προτίθεται να απουσιάσει από τα καθήκοντά του για περισσότερο από δέκα πέντε (15) συνεχείς εργάσιμες ημέρες, ενημερώνει εγγράφως το Δ.Σ.. Τα καθήκοντά του αναλαμβάνει πλήρως το μέλος του Δ.Σ. που αυτό θα ορίσει με σχετική απόφαση του.

5. Είναι υπεύθυνος για την εξεύρεση χορηγιών, πόρων και τακτικών ή έκτακτων επιχορηγήσεων από Φορείς του Δημοσίου, Οργανισμών, των Ο.Τ.Α. ή επιχειρήσεων του Δημόσιου και Ιδιωτικού Τομέα. Την προγραμματική σύγκλιση και συνεργασία με Φορείς του Δημοσίου, των ΟΤΑ, Αναπτυξιακών Οργανισμών και Φορέων, Ιδιωτών και Ομοειδών Φορέων, Σωματείων της Ημεδαπής και Αλλοδαπής, σύμφωνα με τους στόχους και τους σκοπούς της Ένωσης. Είναι υπεύθυνος για την παρακολούθηση και υλοποίηση Ευρωπαϊκών και Εθνικών Προγραμμάτων στων οποίων την υλοποίηση συμμετέχει η Ένωση.

6. Αντικαθιστά τον Ταμία με τις προϋποθέσεις του άρθρου 20.

7. Προεδρεύει Επιτροπής που αποκαλείται «ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΘΝΙΚΩΝ –ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΧΟΡΗΓΙΩΝ», τα

Μέλη της οποίας προτείνονται από τον ίδιο και ασχολείται αποκλειστικά με θέματα της αρμοδιότητάς του.

8. Συμμετέχει ως εκπρόσωπος του Σωματείου μετά από σχετική απόφαση του Δ.Σ. σε άλλα συμβούλια ή επιτροπές ή συνεργασίες με άλλες ενώσεις, φορείς και οργανισμούς που δραστηριοποιούνται σε θέματα της αρμοδιότητός του.

9. Με προσωπική ευθύνη μπορεί να προσλάβει βοηθούς, Μέλη ή όχι του Σωματείου, για τις παραλείψεις και τις πράξεις των οποίων αποκλειστικά ευθύνεται.

 

ΑΡΘΡΟ 26 ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

1. Λειτουργούν Επιτροπές Εργασίας για κάθε τομέα δράσης του Σωματείου, μετά από πρόταση – εισήγηση του αρμοδίου εφόρου προς το Δ.Σ., το οποίο αποφασίζει σχετικά. Οι Επιτροπές Εργασίας έχουν ως σκοπό:

α) την κινητοποίηση, ευαισθητοποίηση και δραστηριοποίηση των μελών της Ένωσης για να επιτευχθούν οι σκοποί της.

β) την αποκέντρωση αρμοδιοτήτων του Δ.Σ. και

γ) τη δημιουργία νέων φυτώριων εθελοντών, για την μελλοντική τους ενασχόληση στα κοινά.

2. Ο επικεφαλής κάθε Επιτροπής είναι και ο αντίστοιχος Έφορος του Τομέα και ορίζεται με απόφαση του Δ.Σ., ο οποίος και έχει την ευθύνη του ελέγχου της Επιτροπής του.

3. Οι Επιτροπές αυτές εισηγούνται στο Δ.Σ. μέσω του Εφόρου τους για κάθε θέμα αρμοδιότητάς τους που αποφασίζουν και έχουν τη σχετική ευθύνη υλοποίησης των συγκεκριμένων αποφάσεών της έναντι του Δ.Σ. και μόνο.

4. Στην κάθε Επιτροπή εργασίας τηρείται πρακτικό αποφάσεων, από τον Γραμματέα της.

5. Κάθε Επιτροπή στελεχώνεται από τον Έφορο του Τομέα ως Πρόεδρο, τον Γραμματέα και τουλάχιστον ένα τακτικό Μέλος.

Την επιλογή των Μελών της επιτροπής, την εύρυθμη λειτουργία, τον συντονισμό και την υλοποίηση των αποφάσεών της τον έχει ο Πρόεδρός της. Ο αριθμός των μελών της επιτροπής δεν μπορεί να είναι μικρότερος των τριών και σε κάθε περίπτωση σχηματίζουν περιττό αριθμό.

6. Οι συνεδριάσεις των Επιτροπών γνωστοποιούνται με ανακοίνωση του Προέδρου της και είναι ανοικτές στα Μέλη του Σωματείου και στους πολίτες της Κρήτης και με δικαίωμα λόγου.

7. Οι Επιτροπές Εργασίας της Ένωσης λειτουργούν με απόφαση του Δ.Σ. και εγκρίνεται ο κανονισμός λειτουργίας κάθε επιτροπής χωριστά μετά από σχετική εισήγηση του αρμόδιου Εφόρου της. Όλες οι αποφάσεις των Επιτροπών εγκρίνονται ή απορρίπτονται από το Δ.Σ. της Ένωσης.

8. Απόφαση Επιτροπής Εργασίας δεν εκτελείται και θεωρείται άκυρη, εφόσον δεν έχει αποφασιστεί από το Δ.Σ. με ευθύνη του Εφόρου της.

 

ΑΡΘΡΟ 27 ΕΞΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

1. Η Εξελεγκτική Επιτροπή είναι πενταμελές όργανο, το οποίο εκλέγεται με το ίδιο ψηφοδέλτιο που εκλέγεται το Δ.Σ. και έχει ισόχρονη με αυτό θητεία. Τα Μέλη της συνέρχονται εντός 8 ημερών από την εκλογή τους και εκλέγουν τον Πρόεδρο και τον Γραμματέα με μυστική ψηφοφορία. Αμέσως μετά ζητούν και λαμβάνουν από τον Γενικό Γραμματέα του Δ.Σ. αντίγραφο του παρόντος καταστατικού, το οποίο και υποχρεούνται να τηρούν, καθώς επίσης και των βιβλίων πρακτικών της Επιτροπής.

2. Η Εξελεγκτική Επιτροπή ελέγχει το Δ.Σ. για τη νομιμότητα των αποφάσεών του, την περιουσιακή κατάσταση και την οικονομική διαχείριση του Σωματείου κατά τακτά χρονικά διαστήματα ή τουλάχιστο μια φορά το έτος και υποβάλει με πόρισμά της στο Δ.Σ. τα αποτελέσματα των ελέγχων της και τυχόν διαχειριστική ανωμαλία ή αταξία παρατηρηθεί από τους ελέγχους της και

θέτει χρονοδιάγραμμα τακτοποίησή της στο Δ.Σ. Στην περίπτωση που το Δ.Σ. δεν αποκαταστήσει την διαχειριστική τάξη, σύμφωνα με τις υποδείξεις της Εξελεγκτική Επιτροπή, εκείνη μπορεί να ζητήσει την άμεση σύγκλιση της Γ.Σ. με τεκμηριωμένη απόφασή της προς το Δ.Σ., το οποίο και είναι υποχρεωμένο να τηρήσει τη διαδικασία σύγκλησης έκτακτης Γ.Σ..

3. Η Εξ. Επ. υποβάλλει πριν από κάθε Γ.Σ. έκθεση για τη διοικητική και οικονομική διαχείριση γενικώς της Ένωσης, την οποία υπογράφουν τα Μέλη που πραγματοποίησαν τον έλεγχο. Αυτά δεν μπορεί να είναι λιγότερα των δύο.

4. Κατά την άσκηση των καθηκόντων της, η Εξελεγκτική Επιτροπή. υποχρεούται να εξετάζει τα πάσης φύσης λογιστικά βιβλία και γραμμάτια είσπραξης και πληρωμών της Ένωσης, τις εγκριτικές αποφάσεις και τα παραστατικά στοιχεία δαπανών και εξόδων του Δ.Σ., την κίνηση του τραπεζιτικού λογαριασμού που τηρείται από την Ένωση και να ζητά την επίδειξη του χρηματικού υπολοίπου που βρίσκεται στο ταμείο. Δικαιούται να ζητά από τον Ταμία Δ.Σ. και τον Γενικό Γραμματέα όλα τα βιβλία, έγγραφα κ.λ.π. στοιχεία που είναι απαραίτητα για τον έλεγχο της δράσης τους.

5. Ο έλεγχος των βιβλίων και των άλλων εγγράφων και δικαιολογητικών γίνεται από την Εξελεγκτική Επιτροπή στα γραφεία της Ένωσης απαγορευμένης της μεταφοράς των σε άλλο τόπο και παρουσία του Προέδρου, του Γεν. Γραμματέα και του Ταμία του Δ.Σ..

6. Τα Μέλη της Εξελεγκτική Επιτροπή έχουν το δικαίωμα να παρευρίσκονται και να εκφράζουν γνώμη, στις συνεδριάσεις του Δ.Σ., στις Επιτροπές Εργασίας και σε όλα τα Όργανα της Ένωσης που λειτουργούν σύμφωνα με το παρόν καταστατικό, χωρίς όμως δικαίωμα ψήφου.

7. Τα Μέλη της Εξελεγκτική Επιτροπή δεν μπορούν να είναι ταυτόχρονα και Μέλη του Δ.Σ..

8. Οι διατάξεις του παρόντος καταστατικού αφορώσες το Δ.Σ. εφαρμόζονται αναλόγως και για την Εξελεγκτική Επιτροπή.

9. Το Δ.Σ. υποχρεούται να διευκολύνει την Εξελεγκτική Επιτροπή στο έργο της και να παρέχει κάθε πληροφορία και στοιχείο ζητηθεί.

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ’ ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

ΑΡΘΡΟ 28 : ΤΗΡΟΥΜΕΝΑ ΒΙΒΛΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΝΩΣΗ

1. Η Ένωση  υποχρεούται να τηρεί:

α) ΒΙΒΛΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ Δ.Σ, στο οποίο καταχωρούνται τα πρακτικά των συνεδριάσεων του Δ.Σ. και υπογράφεται από όλα τα Μέλη του Δ.Σ., που παραβρέθηκαν στην συνεδρίαση, με ευθύνη του Γεν. Γραμματέα.

β) ΒΙΒΛΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ Γ.Σ., στο οποίο καταχωρούνται τα πρακτικά συνεδριάσεων των τακτικών και έκτακτων Γ.Σ. και υπογράφονται από τον Πρόεδρο και το Γραμματέα του Δ.Σ.

γ) ΒΙΒΛΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΚΘΕΣΕΩΝ ΕΞΕΛΕΓΚΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ, στο οποίο καταχωρούνται τα πρακτικά των συνεδριάσεών της και οι εκθέσεις που συντάσσονται, σε κάθε οικονομικό και διοικητικό έλεγχο που πραγματοποιεί. Τα πρακτικά αυτά υπογράφονται από τα Μέλη της Εξ. Επ. που πραγματοποιούν τους ελέγχους αυτούς και δεν θα πρέπει να είναι λιγότερα από τρία.

δ) ΒΙΒΛΙΟ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ, στο οποίο καταχωρούνται όλα τα κινητά και ακίνητα περιουσιακά στοιχεία της Ένωσης, καθώς επίσης και όλες οι μεταβολές αυτών και τηρείται από τον αρμόδιο Εφορο.

ε) ΒΙΒΛΙΟ ΜΗΤΡΩΟΥ ΜΕΛΩΝ, στο οποίο καταχωρούνται όλα τα ονόματα των Συλλόγων – Μελών της Ένωσης κατά αύξοντα αριθμό, οι μεταβολές των στοιχείων τους, οι νέες εγγραφές και διαγραφές

και τηρείται από τον Γεν. Γραμματέα. Στο ίδιο βιβλίο φαίνονται και οι ετήσιες εισφορές των Μελών, το οποίο και ενημερώνει ο Ταμίας.

στ) ΒΙΒΛΙΟ ΜΗΤΡΩΟΥ ΤΙΜΩΜΕΝΩΝ, στο οποίο καταχωρούνται τα ονόματα των ατόμων που έχουν προσφέρει εξαιρετικές υπηρεσίες στην Ένωση και στον κρητικό πολιτισμό και ενημερώνει ο Γεν. Γραμματέας.

ζ) ΒΙΒΛΙΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΕΙΣΕΡΧΟΜΕΝΩΝ – ΕΞΕΡΧΟΜΕΝΩΝ ΕΓΓΡΑΦΩΝ, στο οποίο καταχωρούνται όλα τα εισερχόμενα και εξερχόμενα έγγραφα που αφορούν το Σωματείο και τηρεί ο Γεν. Γραμματέας.

η) ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΜΕΛΩΝ, στο οποίο καταχωρούνται με αλφαβητική σειρά το όνομα και ο αριθμός μητρώου των μελών της Ένωσης το οποίο ενημερώνει ο Γεν. Γραμματέας.

θ) ΒΙΒΛΙΟ ΤΑΜΕΙΟΥ ΕΣΟΔΩΝ – ΕΞΟΔΩΝ, στο οποίο καταχωρούνται κωδικοποιημένα, όλα τα έσοδα και έξοδα του Σωματείου, με αναλυτικές εγγραφές, το οποίο και ενημερώνει ο Ταμίας.

ι) ΒΙΒΛΙΟ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ ΣΤΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ, στο οποίο καταχωρούνται τα ατομικά στοιχεία των συμμετεχόντων σε όλα τα επιμορφωτικά τμήματα, το οποίο ενημερώνει ο Έφορος…….

2. Το Δ.Σ. δύναται να αποφασίζει για την τήρηση και οποιουδήποτε άλλου βιβλίου κρίνει απαραίτητο με απόφασή του ή επιβάλλει η ισχύουσα Νομοθεσία περί Σωματείων

 

 

ΑΡΘΡΟ 29 ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ

1. Τροποποίηση του καταστατικού της Ένωσης εν μέρει ή στο σύνολό του μπορεί να γίνει μόνο με απόφαση ειδικής Γ.Σ., η οποία συγκαλείται ειδικά για τον σκοπό αυτό από το Δ.Σ. με απόφαση του και με μοναδικό θέμα συζήτησης, την τροποποίηση του καταστατικού. Η συγκεκριμένη Γ.Σ. γνωστοποιείται σε όλα τα εγγεγραμμένα στο μητρώο Μέλη της Ένωσης, με ενημερωτική πρόσκληση που στέλνεται 15 ημέρες πριν την πραγματοποίησή της στις διευθύνσεις αλληλογραφίας τους με συστημένη επιστολή. Στην πρόσκληση αυτή αναφέρονται αναλυτικά οι λόγοι τροποποίησης τα άρθρα που τίθενται προς τροποποίηση, οι προτάσεις του ΔΣ που θα συζητηθούν στη Γ.Σ., η ημερομηνία και η ώρα που θα διενεργηθεί η Γ.Σ. και η επαναλαμβανόμενη αυτής όπως προβλέπει το παρόν καταστατικό.

2. Εφόσον η προβλεπόμενη στο προηγούμενο άρθρο διαδικασία δεν τηρηθεί, η Γ.Σ. είναι άκυρη. Η απόφασή της είναι έγκυρη εφόσον σε αυτήν συμμετέχουν τουλάχιστον το ½ όλων των εγγεγραμμένων μελών της Ένωσης και αποφασίσουν τελικά τα ¾ των παρόντων και ταμειακά τακτοποιημένων μελών.

3. Το τροποποιούμενο καταστατικό ισχύει από την έκδοση της απόφασης του Δικαστηρίου που θα εγκρίνει αυτό. Μέχρι την έγκριση της τροποποίησης αναθεώρησης του καταστατικού από το Πρωτοδικείο Ηρακλείου και εφόσον η θητεία του Δ.Σ. έχει λήξει, παρατείνεται η θητεία του. Το Δ.Σ. εντός ενός μηνός από την έγκριση του Πρωτοδικείου διενεργεί εκλογές για την ανάδειξη νέου Δ.Σ. και Εξ.Επ. σύμφωνα με το νέο καταστατικό.

ΑΡΘΡΟ 30 ΔΙΑΛΥΣΗ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ

1. Διάλυση της Ένωσης πραγματοποιείται εφόσον συντρέχουν σωρευτικά οι εξής περιπτώσεις:

α)Η Ένωση δεν παρουσιάζει καμία δραστηριότητα, δεν λειτουργούν τα θεσμοθετημένα Όργανα, δεν συγκαλείται το Δ.Σ για να συνεδριάσει, δεν πραγματοποιούνται τακτικές ή εκλογοαπολογιστικές Γ.Σ., η Εξ. Επ. δεν πραγματοποιεί ελέγχους και γενικά η Ένωση είναι ανενεργή, επί πέντε συνεχή χρόνια.

β)Τα Μέλη της Ένωσης έπαυσαν να ενδιαφέρονται για τις τύχες και τους σκοπούς ύπαρξής της, δεν συμμετέχουν στις εκδηλώσεις, στις Γ.Σ. και στα θεσμοθετημένα Όργανα της Ένωσης και δεν εγγράφονται νέα Μέλη.

γ) Εφόσον ο αριθμός των ταμειακά τακτοποιημένων μελών της μειωθεί σε λιγότερα από είκοσι σωματεία.

δ) Όταν συντρέχει κάποιος εξαιρετικός λόγος.

2. Εφόσον συντρέχουν λόγοι διάλυσης της Ένωσης που αναφέρονται στην προηγούμενη παράγραφο, γίνεται εκκαθάριση σύμφωνα με το νόμο.

3. Η περιουσία του Σωματείου δεν διανέμεται ποτε στα μέλη του.

4. Τα κινητά και ακίνητα εναπομείναντα της εκκαθάρισης στοιχεία, περιέρχονται στην περιουσία …………….., η οποία και αναλαμβάνει στο εξής την συντήρηση, αξιοποίηση και την λειτουργία των, σύμφωνα με τους σκοπούς και στόχους που έχουν τεθεί στο παρόν καταστατικό.

5. Σε περίπτωση κατά την οποία η ………………….. αδυνατεί ή αρνηθεί να δεχθεί την περιουσία της Ένωσης,

αυτή περιέρχεται στον ……………………………, για τους ίδιους σκοπούς.

6. Το νομικό πρόσωπο στου οποίου την κυριότητα αυτά περιήλθαν μετά την εκκαθάριση της Ένωσης, υποχρεούται να μεταβιβάσει την κυριότητα των κινητών και ακινήτων περιουσιακών στοιχείων όπως αυτά αναγράφονταν στο Βιβλίο Περιουσιακών Στοιχείων της Ένωσης, σε Ένωση, η οποία επαναδραστηριοποιείται με την ίδια επωνυμία, όργανα και σκοπούς στην Περιφέρεια της Κρήτης.

7. Τα κινητά και ακίνητα περιουσιακά στοιχεία της Ένωσης και μετά τη διάλυση της, δεν πωλούνται, δεν

δωρίζονται, δεν εκμισθώνονται, δεν μεταβιβάζονται και δεν παραχωρούνται για χρήση σε οποιοδήποτε τρίτο πρόσωπο ή άλλο Φορέα ή επιχείρηση ή Σωματείο ή Ομάδα ατόμων και χρησιμοποιούνται αποκλειστικά και μόνο, για τους σκοπούς που αναφέρονται στα άρθρα … και …..του παρόντος καταστατικού. Το ίδιο ισχύει και στις περιπτώσεις εκείνες που επανιδρυθεί το Σωματείο μετά την διάλυσή του και επανακτήσει τα κινητά και ακίνητα περιουσιακά στοιχεία του.

8. Η Γ.Σ. που αποφασίζει την διάλυση της Ένωσης, πρέπει να συγκεντρώνει τουλάχιστον τα ½  των εγγεγραμμένων μελών της Ένωσης και αποφασίσουν τελικά τα ¾ των παρόντων και ταμειακά τακτοποιημένων μελών.

τα 4/5 των εγγεγραμμένων στο Μητρώο Μελών και οι αποφάσεις λαμβάνονται με την πλειοψηφία των 4/5 των παρόντων με ονομαστική φανερή ψηφοφορία η οποία καταγράφεται στο Βιβλίο Πρακτικών των Γ.Σ..

9. Η Γ.Σ. που πραγματοποιείται για την διάλυση της Ένωσης, θεωρείται εξαιρετικής σπουδαιότητας, τα Μέλη προσκαλούνται με συστημένη επιστολή, δημοσιεύεται η πρόσκληση σε τρεις τουλάχιστον τοπικές εφημερίδες μεγάλης κυκλοφορίας, στο site της Ένωσης και επί τρεις συνεχείς ημέρες και τοιχοκολλάται στις έδρες των 4 Νομών της Κρήτης. Κατά τα άλλατηρείται η διαδικασία που προβλέπει το παρόν καταστατικό για την Γ.Σ..

ΑΡΘΡΟ 31: ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

1. Ό,τι δεν προβλέπεται από το παρόν καταστατικό, ρυθμίζεται με απόφαση της Γ.Σ. και τη σχετική νομοθεσία.

2. Το παρόν καταστατικό, αποτελείται από 31 άρθρα και εγκρίθηκε σήμερα  …….2014 από τους αντιπροσωπους των ιδρυτικων μελων, που συνηλθαν στο  Ηρακλειο Κρητης  τα οποια και εξελεξαν και την προσωρινη διοικουσα επιτροπη, η οποια αποτελειται απο τους: 1)  …………………………………….. του Συλλόγου  2)  ………………..του Συλλογου 3) ………………………. του Συλλογου  η οποια εξουσιοδοτηθηκε να ζητησει την εγκριση του απο το αρμοδιο Δικαστηριο.

 

 

Τα ιδρυτικα μελη

 

About Τίτος Κοκολάκης

Πρόεδρος Π.Σ. ΙΝΑΤΟΣ – Ίνι Μονοφατσίου

Category(s): Ανακοινώσεις, Επικοινωνία, Νέα, Οργανωτικά θέματα

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνσή σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *


Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.